İstanbul Astro-jeodezik Test Ağında Sayısal Zenit Kamera Sistemi Gözlemleri

2017-04-24
Halıcıoğlu, Kerem
Özlüdemir, M. Tevfik
Deniz, Rasim
Özener, Haluk
Albayrak, Müge
Uluğ, Raşit
Başoğlu, Burak
GNSS tekniği ile elde edilen elipsoidal yüksekliklerin pratik (ortometrik) yüksekliklere dönüştürülmesi için gerekli ulusal ve yerel geoit modelleri, farklı tekniklerin sağladığı verilerden yararlanılarak geliştirilmektedir. Bu veriler, jeodezik, gravimetrik ve astro-jeodezik yöntemlerle elde edilmekte; bu süreçlerde gravite ölçüleri, astro-jeodezik çekül sapmaları, GNSS/Nivelman verileri, uydu gravite verileri, uydu altimetre verileri ve bu verilerin kombinasyonları ile üretilen jeopotansiyel modeller kullanılmaktadır. Bu çalışmalarda temel yaklaşım, farklı verilerin birbirlerini kontrol edecek biçimde değerlendirme stratejilerinin kullanılmasıdır. Bu veri kaynaklarından biri olan astro-jeodezik çekül sapması verilerini elde etmek için Sayısal Zenit Kamera Sisteminden (SZKS) yararlanılmaktadır. Geliştirilen SZKS donanım ve yazılım güncellemeleri ile İstanbul metropolitan alanında özellikle dağlık ve kıyı bölgelerde seçilen İstanbul GPS Nirengi Ağı (İGNA) ve İstanbul Nivelman Ağında (İNA) ortak olan 32 noktadan oluşan bir Astro-jeodezik ağda yapılacak ölçmeler için kullanılacaktır. Bu çalışmada, SZKS’nin gerçekleştirilen güncel donanım ve yazılım güncellemeleri tanıtılmakta ve elde edilen sonuçlar tartışılmaktadır.
16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Suggestions

Strategies for creating inclusive urban spaces along the European shore of the Bosphorus
Özer, Ali; Aközer, Emel; Department of Architecture (2008)
The aim of this study is to integrate the basic concepts of “landscape urbanism” and the principles of universal design approach in order to achieve an inclusive “urban surface” on the seafront of the Bosphorus. This study may be described as a reinterpretation of the European shore of the Bosphorus, reintroducing the sea to the daily life of stanbul’s inhabitants. “Landscape urbanism” refers to the architecture of an “urban surface”, a continuous landscape accommodating all kinds of structures and activit...
Propagation of ionizing short laser pulses in a nonlinear optical medium
Deveci, Atalay; Yedierler, Burak; Department of Physics (2021-2-15)
Using a pseudo-spectral method that is split step Fourier method, obtaining a solutionfor propagation of ionizing short Gaussian pulse would be computationally inexpen-sive and practical. For a solution obtained by using split step Fourier method, themost important parameter to choose is step size. However, using either large or smallstep size may yield different numerical errors in the final result. For a large step size,general evolution of the Gaussian pulse could be predicted well but small changesmigh...
Radar propagation modelling using the split step parabolic equation method
Türkboyları, Alpaslan; Koç, Seyit Sencer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2004)
This document describes radar propagation modelling using split step parabolic wave equation (PWE) method. A computer program using Fourier split-step (FSS) marching technique is developed for predicting the electromagnetic wave propagation in troposphere. The program allows specification of frequency, polarization, antenna radiation pattern, antenna altitude, elevation angle and terrain profile. Both staircase terrain modelling and conformal mapping are used to model the irregular terrain. Mixed Fourier tr...
Non-parametric and semi-parametric regional modeling of the ionospheric vertical total electron content using ground-based GPS observations
Durmaz, Murat; Karslıoğlu, Mahmut Onur; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2013)
Different global and regional models have been proposed for modeling of Vertical Total Electron Content(VTEC). Basis functions such as Spherical Harmonics and tensor products of univariate B-Splines are used for global and regional modeling respectively. The coefficients of the basis functions and Differential Code Biases (DCB) of satellites and receivers are treated as parameters and estimated from geometry-free linear combinations. In this work, a new approach based on non-parametric and semi-parametric m...
Silhouette-based 3d reconstruction by energy minimization
Mengi, Emre; Atalay, Mehmet Volkan; Department of Computer Engineering (2003)
To generate a model of an object in the framework of silhouette based recon struction from multiple views, various energy minimization techniques with dif ferent surface representations are used. Initially, original 3D snakes with layered parametric representation is applied. Snake is deformed to minimize an energy functional imposing smoothness and attraction towards 3D surface points de tected from 2D images. Secondly, a representation in spherical coordinates is suggested and the definition of the energy...
Citation Formats
K. Halıcıoğlu et al., “İstanbul Astro-jeodezik Test Ağında Sayısal Zenit Kamera Sistemi Gözlemleri,” presented at the 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/a118025ecd09811_ek.pdf.