Ailede Duygusal Süreçler Formu'nun (ADSF) Türkçe'ye Uyarlanması

2020-09-13
Kurşuncu, Mustafa Alperen
Sümer, Zeynep
7. International Eurasian Educational Research Congress

Suggestions

Ailede Sosyal Faaliyetler
Aybars, Ayşe İdil (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014-01-01)
Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve PsikometrikAçıdan İncelenmesi
Gönül, Buse; Işık Baş, Hatice; Şahin Acar, Başak (2018-10-01)
Bu çalışmanın amacı, Björnberg ve Nicholson (2007) tarafından geliştirilen Aile İklimi Ölçeği’ni (Family Climate Scale) Türkçeye kazandırmak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Açımlayıcı faktör analizinin yürütüldüğü ilk çalışmanın örneklemini 474 (Ort. yaş = 22.39, SS = 2.75) yetişkin oluşturmuştur. Sonuçlar, orijinal ölçeğin 48 maddeden oluşan altı faktörlü yapısı yerine, Türkiye örnekleminde 34 maddeden oluşan üç faktörlü yapıyı desteklemiştir. Bununla birlikte ölçeğin geçerlik ve gü...
Examination of the roles of family functioning, coping styles and basic personality characteristics on depression and anxiety symptoms of mothers
Nadir, Ural; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2010)
This study aimed at revealing the role of the family functioning, coping styles, and basic personality characteristics on depression and anxiety symptoms of mothers. The participants were 155 mothers, having at least one child and living in Ankara. Beck Depression Inventory, Mc Master Family Assessment Device, Trait Anxiety Inventory, Basic Personality Traits Inventory, and The Ways of Coping Inventory were administered in addition to the demographic form. Firstly, it was expected that, there would be signi...
Attitudes toward marital violence : individual and situational factors
Ulu, Sinan; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2003)
The present study aimed at investigating the relationship between factors that are inherent in the perceiver, inherent in the situation; attitudes toward marital violence, attributions of blame in a violent incident, and judgments on what the victim should do after a violent incident. Attitudes are assessed via three beliefs that the violence can be justified, the husband is not responsible from the violence, and the blame of the violence can be attributed to the wife. Factors inherent in the perceiver (nam...
The Role of parental control on reminiscing between mothers and children: mediator role of maternal selfconstruals
Çeviker, Gizem; Şahin Acar, Başak; Department of Psychology (2015)
The aim of the current study is to explore the role of mothers’ retrospective parental control (behavioral and psychological) through mothers’ self-construals on mothers’ and children’s reminiscing styles which examined through the mediator role of self-construals; individuation and relatedness. Participants are 62 mother-child pairs, with children between the ages of 4-5. Mother-child pairs visited Laboratory of Child and Adolescent Development at Middle East Technical University (METU) in Ankara, Turkey. ...
Citation Formats
M. A. Kurşuncu and Z. Sümer, “Ailede Duygusal Süreçler Formu’nun (ADSF) Türkçe’ye Uyarlanması,” presented at the 7. International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://ejercongress.org/en/.