Düşük Süpürme Açısına Sahip Delta Kanadın Akış Yapısının Aktif Akış Kontrol Tekniği İle Düzenlenmesi

2014-11-01
Yavuz, Mehmet Metin
Öztürk, İlhan
Zharfa, Mohammadreza
Genelde delta kanat planformlarina sahip insansız savaş uçakları (UCAV) ve mikro hava araçları (MAV) gerek sabit gerekse değişken uçuş durumlarında kompleks akış yapılarına sahiptirler. Bu kompleks akış yapılarının anlaşılıp kontrol edilmeleri, uçuş performansının optimize edilmesi ve kanat yüzey titreşiminin minimize edilmesi için gereklidir. Düşük ve orta süpürme açılı kanatlar için bu karmaşık akış yapısı ve kontrolü tam olarak bilinmemekte ve hem sabit hem de değişken akış yapısı çok detaylı incelenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Kendilerine özgü akış yapılarına sahip düşük süpürme açılı kanatlar, yüksek süpürme açılı kanatlarla kıyaslandığı zaman büyük farklılıklar göstermektedirler. Bu kapsamda, girdap-sınır tabakası ilişkisi, girdap kırınımı; bölgesel yüzey akış ayrılması, bunların kendi aralarındaki iletişimi ve kanat yüzey titreşimine ve stabilizesine etkileri, ve akış kontrolü temel araştırma konularından bazılarıdır. Bu projede, 35 derece süpürme açılı delta kanat üzerinde oluşan akış, detaylı analiz edilmiş ve aktif akış kontrol tekniği olan ön kanat ucu sabit enjeksiyon kullanarak düzenlenmesi sağlanmıştır. Rüzgâr tünelinde yapılan çalışma delta kanat üzerinde, basınç ölçümleri, hız ölçümleri, ve duman görüntülemeyi içermektedir. Sabit ve değişken yüzey basınç ölçümleri kanat yüzeyinin basınç dağılımını, lazer aydınlatmalı duman görüntüleme kanat ön ucu girdap yapısı ve yüzeyden uç boyutlu akis ayrılmasını, lazer dopler anemometre (LDA) hız ölçümü ile akışın sabit ve değişken yapısı detaylı olarak incelenmiştir. Akışın Reynolds sayısı ile nasıl değiştiği ( arası) ve kanadın hangi hücum açılarında ( arası) aerodinamik performans değerlerini kaybederek yüzeyden üç boyutlu akış ayrılmasının olduğu duruma girdiği araştırılmıştır. Bu durumlar için akış çalkantılarının kanat üzeri yoğun olduğu bölgeler detaylı incelenmiştir. Kanadın aerodinamik performansı kaybettiği yüzeyden üç boyutlu akış ayrılmasının olduğu hücum açılarında akış kontrolü yapılıp, farklı momentum katsayılarında ( ) akış kontrolün etkisi detaylı incelenmiştir. Kanadın uçlarındaki deliklerden farklı miktarlarda hava enjeksiyonu ile farklı enjeksiyon profilleri denenmiştir. Temel olarak eş oranda üfleme ile kanadın önünden arkaya doğru azalan oranda üfle kıyaslaması yapılmış ve en verimli kontrol stratejisi geliştirilmeye çalışılmıştır

Suggestions

Düşük Süpürme Açısına Sahip Delta Kanatların Akış Yapılarının Deneysel Tekniklerle İncelenmesi.
Yavuz, Mehmet Metin(2014-12-31)
İnsansız savaş uçakları (UCAV) askeri savunmaya kattığı, ve insansız hava uçakları (UAV) ve mikro hava araçları (MAV) havacılık endüstrisine kattıkları yeniliklerden dolayı dünyada en çok rağbet gören konuların başında gelmektedirler. Bunlarla direk ilişkili olarak, bu uçakların aerodinamiği son yıllarda oldukça popular araştırma konuları aralarında olmuştur. Genelde delta kanat planformlarina sahip bu uçaklar gerek sabit gerekse değişken uçuş durumlarında kompleks akış yapılarına sahiptirler. Bu kompleks ...
The comparison of microstructure and mechanical properties of a low carbon bainitic forging steel after isothermal transformation and direct cooling
Balcılar, Muhammed Mustafa; Ögel, Bilgehan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-4-27)
Bainitic forging steels have emerged in recent decades as an alternative to Quench and Temper steels due to their low cost and energy requirements and optimum combination of strength, ductility, and toughness. Although effect of continuous cooling on bainitic forging steels have been studied, the effect of isothermal transformation on microstructure and mechanical properties of microalloyed bainitic forging steels is an open field. A low carbon microalloyed bainitic forging steel is examined in this study, ...
Düşük İrtifa Uzun Uçuş Süreli ve Güneş Enerjili İnsansız Hava Aracının Kanatçık Tasarımı
Golcuk, Ali İhsan; Murat, Çelik; Akgün, Osma; Kurtuluş, Dilek Funda (2015-05-23)
Kanatçık, taşıma kuvveti sonucu oluşan sürüklenme kuvvetinin kanat uçlarında oluşturduğu girdapları azaltarak hava aracının verimliliğini artırması için kullanılan bir yapıdır. Kanatçıklar, kanadın yapısal gerilme değerini ve ağırlığını çok fazla artırmadan kanadın etkili boy oranını artıracak şekilde çalışmaktadır. Bu çalışmada, düzgünleştirilmiş Wortmann FX 63-137 kanat kesiti kullanılarak oluşturulan 0.35 m veter uzunluğuna ve 5 m kanat açıklığına sahip bir kanat için kanatçı...
Massive Multiple-Input Multiple-Output Communication Systems with Low-Resolution Quantizers
Üçüncü, Ali Bulut; Yılmaz, Ali Özgür; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-12-2)
Low resolution analog-to-digital converters (ADC) attracted much attention for their use inmassivemultiple-inputmultiple-output (MIMO) systems due to their low power consumption and cost. In this thesis, we question whether large number of antennas present in massive MIMO is sufficient to provide an ultimate performance or additional sampling in time (temporal oversampling) will provide significant performance advantages. To begin with, we illustrate the benefits of oversampling in time for uplink massive M...
Düşük Ok Açılı Delta Kanat Akışının Zamana Bağlı Üfleme Tekniği ile Kontrolü
Çetin, Cenk; Çelik, Alper; Yavuz, Mehmet Metin (null; 2016-09-30)
Düşük hızlı rüzgar tünelinde gerçekleştirilen bu deneysel çalışma,45 derece okaçılıdelta kanat etrafında oluşan akış yapılarınınzamana bağlı üfleme tekniği ile kontrol edilmesini amaçlamıştır. Akışyapılarındakietkiyüzey basınç ölçümleri ile incelenmiştir. Zamana bağlıüfleme yapabilenakış kontrol deney düzeneğininfrekans ve üfleme kontrolü Labview yazılımı kullanılarak, üfleme debisi karakterizaysonu ise Kızgın Tel Anemometre(HWA)kullanılarakyapılmıştır. Uygulanankontrolboyutsuz maksimum üfleme katsayısıyla ...
Citation Formats
M. M. Yavuz, İ. Öztürk, and M. Zharfa, “Düşük Süpürme Açısına Sahip Delta Kanadın Akış Yapısının Aktif Akış Kontrol Tekniği İle Düzenlenmesi,” 2014. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95843.