Dünya’ nın İkizini Aramak

2017-01-01
Çelik, Kübra
Clark, Stuart

Suggestions

Dünyada Astronomik Yer Seçimi Çalışması
Aksaker, Nazım; Kaba, Kazım; Kurt, Zuhal; Seyhan, Ravide K; Erdoğan, Mehmet Akif; Yerli, Sinan Kaan; Yeşilyaprak, Cahit; Küçük, İbrahim; Atılan, Mustafa (null; 2020-12-11)
Teknolojinin geli¸smesi, astronomik alanda b¨uy¨uk teleskopların ¨uretimini hızlandırmı¸stır. Uretilen teleskoplardan maksimum ¨ verimin alınabilmesi i¸cin yerle¸skenin en uygun ko¸sullara sahip olması gerekmektedir. D¨unya ¨uzerinde astronomik a¸cıdan uygun yerlerin belirlenebilmesi i¸cin etkin fakt¨orlerin (y¨ukseklik, bulutluluk, ı¸sık kirlili˘gi, su buharı miktarı, Atmosferde bulunan Aerosol miktarı vb.) niceliksel ve konumsal olarak analizi ile uzun d¨onemli meteorolojik yer verileri gerekmektedir. Bu ...
Dünyanın Sonuna Yolculuk: The End Of F..ing World Dizisinin Psikanalitik Okuması
Deniz, İbrahim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-01)
The End of F…ing World, psikopatolojik özellikler gösteren iki ergen karakterin, evden kaçmaları ve sonrasında yaşadıklarının anlatıldığı bir dizidir. Günümüz ergenliğinde artan eyleme vurmalar, ergen patolojilerinin sınır örgütlenmeye kayması gibi gelişmeler, ergenliği ve ergenin psikopatolojisini anlamada bizi daha derine bakmaya zorlamaktadır. Freud sonrasında, kültürdeki değişimler, klinik görüntülerin değişimi ve gün geçtikçe ergenliğin kendi başına bir sorunsal olarak öneminin artması psikanalitik kur...
Dünyanın Sonuna Yolculuk: The End Of F..ing World Dizisinin Psikanalitik Okuması
Deniz, İbrahim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
The End of F…ing World, psikopatolojik özellikler gösteren iki ergen karakterin, evden kaçmaları ve sonrasında yaşadıklarının anlatıldığı bir dizidir. Günümüz ergenliğinde artan eyleme vurmalar, ergen patolojilerinin sınır örgütlenmeye kayması gibi gelişmeler, ergenliği ve ergenin psikopatolojisini anlamada bizi daha derine bakmaya zorlamaktadır. Freud sonrasında, kültürdeki değişimler, klinik görüntülerin değişimi ve gün geçtikçe ergenliğin kendi başına bir sorunsal olarak öneminin artması psikanaliti...
Dünya Fuarları: Geçmişteki Gelecek
Zelef, Mustafa Haluk (null, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, 2007-01-01)
Understanding enclaves in the world and in the territory of the Kyrgyz republic
Abdraimov, Oskonbek; Polat, Necati; Department of International Relations (2002)
In this study, the aim is an empirical survey of the enclaves in the world, with specific reference to those in Kyrgyzstan, a former Soviet Republic. Offering a physical description of enclaves, the thesis also tries to depict the historical account and history of the issue of enclaves generally. The study seeks to pay particular attention to the status of enclaves in the Kyrgyz Republic, which have been a formidable source of instability in the region since the Soviet breakup in 1991.
Citation Formats
K. Çelik and S. Clark, Dünya’ nın İkizini Aramak. 2017.