Göstergelerin Peşinde Kentin İzini Sürmek: The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 ve Aslına Çevirileri

2021-01-21
Kasar, Sündüz
Çelik, Kübra
International Congress on Social Sciences for Sustainability 2021/ INARS Uluslararası Sürdürülebilirlik için Sosyal Bilimler Kongresi
Citation Formats
S. Kasar and K. Çelik, “Göstergelerin Peşinde Kentin İzini Sürmek: The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 ve Aslına Çevirileri,” presented at the International Congress on Social Sciences for Sustainability 2021/ INARS Uluslararası Sürdürülebilirlik için Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/96017.