Göstergelerin Peşinde Kentin İzini Sürmek: The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 ve Aslına Çevirileri

2021-01-21
Kasar, Sündüz
Çelik, Kübra
International Congress on Social Sciences for Sustainability 2021/ INARS Uluslararası Sürdürülebilirlik için Sosyal Bilimler Kongresi

Suggestions

Effects of microcredit programs on income levels of participant members: evidence from Eskişehir, Turkey
Yayla, Rukiye; Gaygısız Lajunen, Esma; Department of Economics (2012)
This thesis mainly analyzes the effects of Turkish Grameen Microcredit Program (TGMP) on income levels of the program participants in Eskişehir. The studies found in the literature which examine the effects of TGMP on participants concentrate on Diyarbakır in 2007 whereas this thesis provides evidence for a province which has different socio-economic characteristics, Eskişehir, in 2011. The methodology used is sample survey on participants through interviews and results are evaluated with non-parametric sta...
Gösterge Ve Kullanıcı Deneyiminin Teknolojiye Bağlı Değişimi: Kol Saatinden Akıllı Saate Geçiş
Şahin, Betül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Nesnelerin kullanıcılar tarafından anlamlandırılma süreci göstergelerden ayrı düşünülemez. Göstergelerin anlamlandırılması, kullanıcıların geçmiş görsel hafızalarında halihazırdaki gös tergelerle ilişkiler kurulması ile mümkün olur. Bu nedenle kullanıcının hayatına yeni giren bir ürüne ait kullanıcı deneyiminin, geçmişte benzer bağlamda konumlandırabileceği ürünlere ait kullanıcı deneyimlerine bağlı olarak şekillendiği düşünülebilir. Fakat benzer şekilde kullanıcı hayatına yeni dahil olan göstergeler de...
Kırmanciye Beleke: Understanding Alevi Geography in between Spaces of Longing and Belonging
Zırh, Besim Can (2017-01-01)
Gösterim İçin Fen Laboratuarları
İzgü, Kadri Fatih (Milli Eğitim Basımevi, 1995-01-01)
Sedad Hakkı Eldem's typological analysis of the "Turkish House" as a tool for an operative design methodology.
Özbil, N. Ayşe; Bilsel, Cana; Department of Architecture (2002)
Citation Formats
S. Kasar and K. Çelik, “Göstergelerin Peşinde Kentin İzini Sürmek: The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 ve Aslına Çevirileri,” presented at the International Congress on Social Sciences for Sustainability 2021/ INARS Uluslararası Sürdürülebilirlik için Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/96017.