Kentsel Arkeolojik Alanlarda Tasarım Süreci

2009-06-01

Suggestions

Kentsel Sürdürülebilirlik ve Planlama
Gedikli, Bahar (2017-03-01)
Kentsel Doku ve Düğümlere Zıt Tasarım Kodları
Gürsu, Hakan (2013-07-01)
Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü
Zorlu, Fikret (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2008)
Ulaşım planlaması ve kentsel tasarım yazınında kentsel dokuların tasarımı, oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına rağmen, yol ağlarının kentsel trafiğin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır (1). Bu çalışmada kentsel dokular ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için kentsel tasarım yazınında tanımlanmış bazı temel dokulardan yola çıkılarak kavramsal yol ağları oluşturulmakta ve bu yol ağlarının öngörülen bazı yolculuk istem...
Environmental performance of urban patterns in terms of their ecological footprint
Tanrıkulu, Melda; Barlas, Mehmet Adnan; Department of City and Regional Planning (2010)
Within the twenty–first century, nearly three billion people, half of total population of the world, live in cities. It is estimated that in the forthcoming twenty–five years, two billion more people will settle in urban lands. Essentially most of these devastating changes will occur in developing countries, both in terms of the total global urban population as well as increased percentage of the individual country’s population living in urban areas. For many developing countries, the urban population is al...
Kentsel Dokuda Kamusal Sanat Olarak Mural: Yeldeğirmeni İstanbul Örneği
Demir Türközü, Cansu; Çalışkan, Olgu (2022-06-01)
Citation Formats
P. Aykaç Leıdholm, “Kentsel Arkeolojik Alanlarda Tasarım Süreci,” Mimarlar Odası Dosya, vol. 14, no. 1, pp. 36–42, 2009, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://www.mimarlarodasiankara.org/dosya/dosya14-1.pdf.