François Truffaut’nun “Les Quatre Cents Coups” Filminin Erken Dönem Nesne İlişkileri Bağlamında Bir İncelemesi

2021-10
Yıldırım, Jülide Ceren
Bu çalışma, Yeni Dalga akımının en önemli temsilcilerinden François Truffaut’nun 1959 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi olan Les Quatre Cents Coups filmine psikanalitik bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Filmin baş kahramanı Antoine Doinel 13 yaşında, okulu asan, hırsızlık yapan, yalan söyleyen bir ergendir. Bu inceleme kapsamında öncelikle psikanalitik kuramda ergenlik döneminden söz edilmiş; ergenin içinden geçtiği değişim süreci ve bunun ergenin ruhsallığı üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Daha sonra, Antoine Doinel’in bu dönemde yaşadığı zorlukların ve eyleme dökme davranışlarının erken dönem yaşantılarıyla olan ilişkileri filmden sahneler ile birlikte Winnicott, Bion ve Klein’ın kuramları temel alınarak incelenmiştir. Bu bağlamda, erken dönem nesne ilişkilerindeki problematiklerin ergenlik dönemindeki çatışmalara olan etkileri ele alınmıştır. Aynı zamanda, Les Quatre Cents Coups filmi yarı-otobiyografik bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle, Antoine Doinel’in incelemesinin akabinde yönetmen François Truffaut’nun yaşam öyküsüne de değinilmiştir. Buradan yola çıkarak ergenlik dönemi ve yaratıcılık arasındaki ilişki incelenmiş ve Truffaut’nun yaratıcı çalışmalarının temeli yine psikanalitik kuram temel alınarak yorumlanmıştır.

Suggestions

A Generic analysis of turkish social realist cinema: 1960-1965
Yalın, Alkım; Avcı, Özgür; Department of Media and Cultural Studies (2017)
This study is devoted to a generic analysis of social realist films made in Turkey between 1960 and 1965. This cinematic tendency emerged in the period following the coup of May 27th and started to fade away after 1965. Most notable filmmakers who contributed to social realist cinema of the period were Halit Refiğ, Ertem Göreç, Metin Erksan and Duygu Sağıroğlu. This study attempts to analyze a group of chosen social realist films, according to their common generic features both in terms of content and form,...
The Transformation of gecekondu phenomenon via visual and spatial narratives
Özalp, Öncü; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2017)
This thesis aims narrating the transformation of gecekondu phenomenon from use to exchange value via visual and spatial narratives by starting from the 1940s to the first half of the 1980s in Turkey. While the concentration of important breaks and ruptures during this transformation process are evaluated through discussions on use value of space and representations indicating visual narratives of successive spatial changes of gecekondu in its commodification process, the spatial qualities it possesses are e...
Social change in Turkey: an analysis through selected films
Coşkun, Çiçek; Şen, Mustafa; Department of Sociology (2014)
This study aims to contribute to the research literature through the comparative examination of selected field studies and cinema films on social change in Turkey between 1950 and 1980. The study derives from the argument that it is possible to develop an alternative/contribution to the current research methods through the use of visual sources by means of the suggestions of the ‘sociological imagination’ and ‘sociology of affect’. Depending on sociological imagination and sociology of affects, it is claime...
Representations of social classes in arabesk films
Avcı, Özgür; Erdoğan, Necmi; Department of Political Science and Public Administration (2004)
This thesis is an attempt to analyze the narrative structure of arabesk films which were made in the 1970s and the 1980s. Based on the idea that it is the poor/rich dichotomy which is foregrounded as the primary paradigm in arabesk films, this study tries to show how socio-cultural hierarchies are encoded in these films and how their narrative structure motivates the audience to perceive the films from a class perspective. On the basis of a generic background regarding melodramatic texts as well as a histor...
Çocukluk Dönemi Sinek Korkusu Üzerine Bir Vaka Sunumu
Minçe, Gizem; Gençöz , Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda, fobilerin temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkması ve oyun içinde simgeselleştirilmesi için imkân sağlayan bir ortam vardır. Korkuların anlaşılması, çocuğun oynadığı oyunların değerlendirilmesi yoluyla mümkün olabilir. Her fobinin birey için ne anlama geldiği kişinin kendi yaşantısıyla bağlantılıdır ve kişinin korkularını nasıl ifade ettiğinin öznel olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Bu sebeple kişinin öznel deneyimine odaklanılması, kişinin yaşadığı korkular...
Citation Formats
J. C. Yıldırım, “François Truffaut’nun “Les Quatre Cents Coups” Filminin Erken Dönem Nesne İlişkileri Bağlamında Bir İncelemesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 8, no. 3, pp. 580–595, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/65561/853346.