Cryptocurrency trading and addiction: a psychoanalytic study

Download
2022-5
Yurtkuran, Ahmet Tarık
The purpose of this research is to investigate how adults make sense of their subjective cryptocurrency trading experiences and to examine the relationship of these experiences with addiction. In this study, qualitative research method was applied. Semi-structured interviews were conducted with seven male participants. In the research, four main themes emerged: (1) how the participants position themselves according to the rules, (2) relating to the others through cryptocurrencies, (3) the attractiveness of high risk, and (4) loss of self-control. The findings are discussed within the framework of Lacanian Psychoanalytic theory

Suggestions

Social media addiction: Psychoanalytic approach
Aktaş, Dilan; Gençöz, Faruk; Canbolat, Fazilet; Department of Psychology (2021-10)
The aim of this study is to explore the experiences of individuals who define themselves as social media addicts. In particular, it is aimed to understand how the excessive use of social media affects the lives of the participants and the meaning they attribute to it. For this purpose, a qualitative research method was used. Semi-structured interviews were conducted with six participants. In the light of Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), the data was analyzed to find the emerging themes. In th...
Psikoterapide Süreç Analizi: Nitel Araştırma Yöntemlerinin Psikoterapi Araştırmalarına Uygulanışı
Sarı, Sevda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Bu makale psikoterapi araştırmalarında söylem, anlatı ve konuşma analizinin kullanımı ile psikoterapide değişen anlamın incelenmesine odaklanmıştır. Psikoterapi sürecinin incelendiği araştırmalar terapötik varsayımların kabul edildiği ve sorgulandığı farklı epistemolojik duruşlar esas alınarak aktarılmıştır. Bu bağlamda, vakaya odaklanan ve danışanın problemini, içsel duygu durumunu, bilişsel sürecini yansıtan araştırmalar, terapi ilişki ve terapi etkileşimine odaklanan araştırmalar ve kültürel bağlam, güç ...
Psikoterapide süreç analizi: nitel araştırma yöntemlerinin psikoterapi araştırmalarına uygulanışı
Sarı, Sevda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019)
Bu makale psikoterapi araştırmalarında söylem, anlatı ve konuşma analizinin kullanımı ile psikoterapide değişen anlamın incelenmesine odaklanmıştır. Psikoterapi sürecinin incelendiği araştırmalar terapötik varsayımların kabul edildiği ve sorgulandığı farklı epistemolojik duruşlar esas alınarak aktarılmıştır. Bu bağlamda, vakaya odaklanan ve danışanın problemini, içsel duygu durumunu, bilişsel sürecini yansıtan araştırmalar, terapi ilişki ve terapi etkileşimine odaklanan araştırmalar ve kültürel bağlam, güç ...
Kriptografik Modüllerin Güvenlik Gereksinimleri
Yayla, Oğuz (null; 2008-12-25)
Bu çalmadaki amacmz açk anahtar altyapsnda kullanlan kriptografik modüllerin FIPS PUB 140 standard çerçevesinde salamas gereken minimum gereksinimlerin temel itibariyle neler olduu ve bu gereksinimlerin standardn ilk sürümünden son sürümüne kadar nasl deitiini göstermektir. Bunun yannda, hala FIPS PUB 140-1 standadna uyumlu kriptografik modül ile hizmet veren elektronik sertifika hizmet salaycsnn daha güncel ve üst seviyelere çkn kolaylatracak bilgileri vermektir. Ayrca, kriptografik modül salayclarnn...
TERAPETİK ETKİSİ ARTTIRILMIŞ KALSİYUM FOSFAT-ESASLI SERT DOKU ÇİMENTOLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2017-12-31)
Önerilen proje özel olarak kalsiyum fosfat bazlı kemik çimento sistemleri üzerine yoğunlaşmakta ve bunların terapötik özelliklerini iyileştirme yönünde bazı özgün çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. Projenin terapötik özellik artırma yönünde iki temel hedefi vardır. Bunlardan birincisi çimento ürünlerine terapötik etki kazandırmak amacıyla ilaç eklenmesi, ikincisi ise ilaç yüklenmiş toz-sıvı karışımının çimento tipi dönüşüm reaksiyonun kinetiğinin detaylı olarak incelenmesidir.Proje, kapsamı itibarıy...
Citation Formats
A. T. Yurtkuran, “Cryptocurrency trading and addiction: a psychoanalytic study,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2022.