Toplanmanın İzinde: Mekânsal Hafıza, Protesto ve Sanat

2022-04-01

Suggestions

Yaşlanmayı Aşmak
Hoşgör, Hatice Ayşe (2018-01-01)
Yorulma Çatlaklarının Güçlendirilmiş Paneller Üzerinde İlerleme Davranışlarının İncelenmesi.
Gürbüz, Rıza(2011-12-31)
Çalışmanın amacı güçlendirilmiş alüminyum plakalar üzerinde oluşan çatlakların ilerleme davranışlarının araştırılmasıdır. Hasara tolerans felsefesi günümüzde havacılık yapıları için çok büyük öneme sahiptir, uluslararası standartlar gereğince bir havacılık aracına ait bütün yapılar yorulma kriterleri göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Çatlak ilerlemesinin önemi seksenli yıllardan sonra daha iyi anlaşılmış ve bu konuda birçok araştırma yapılmıştır. Özellikle hasara tolerans kavramı 28 Nisan 1988 Aloh...
Topoloji Optimizasyonu Yapılmış Parçaların 3B Yazıcılar ile Doğrudan Üretilmesi
Yaman, Ulaş (2019-03-01)
Bu çalışma çerçevesinde geliştirilen yöntem ile birlikte tasarım ve üretim akışına verilen mekanik parçaların topoloji optimizasyonu yapılmakta ve eklemeli imalat yöntemlerinden Eriyik Yığma Modellemeyi kullanan 3 boyutlu yazıcılarda doğrudan üretilebilmeleri için makine komutları üretilmektedir. Eklemeli imalat yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte topoloji optimizasyonu yöntemlerinin uygulanabilirliği ortaya çıkmıştır. Çalışmada kullanılan Eriyik Yığma Modelleme yöntemi karışık geometriye sahip parçalar...
Topolojik 4 Manifoldların S-Kobordizm Sınıflandırması
Pamuk, Mehmetcik(2010-12-31)
Manifoldların (çokkatlıların) sınıflandırılması topolojinin temel problemlerinden bir tanesidir. Herhangi bir sonlu takdime sahip grup bir 4- manifoldun temel grubu olabilir ve bu tür grupların genel bir sınıflandırmasını yapmanın mümkün olmadığı ispatlanmıştır. Bunun bir sonucu olarak da 4-manifoldların genel bir sınıflandırmasını yapmanın imkansız olduğu görülebilir. Dolayısıyla yapılması gereken temel grubu önceden belirlenmiş 4-manifoldları sınıflandıraya calışmaktır. 4-manifoldların sınıflan...
Visual tracking with group motion approach
Arslan, Ali Erkin; Demirekler, Mübeccel; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
Citation Formats
E. Pinar, Toplanmanın İzinde: Mekânsal Hafıza, Protesto ve Sanat. 2022.