Yorulma Çatlaklarının Güçlendirilmiş Paneller Üzerinde İlerleme Davranışlarının İncelenmesi.

2011-12-31
Çalışmanın amacı güçlendirilmiş alüminyum plakalar üzerinde oluşan çatlakların ilerleme davranışlarının araştırılmasıdır. Hasara tolerans felsefesi günümüzde havacılık yapıları için çok büyük öneme sahiptir, uluslararası standartlar gereğince bir havacılık aracına ait bütün yapılar yorulma kriterleri göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Çatlak ilerlemesinin önemi seksenli yıllardan sonra daha iyi anlaşılmış ve bu konuda birçok araştırma yapılmıştır. Özellikle hasara tolerans kavramı 28 Nisan 1988 Aloha Airlines uçağında yaşanan metal yorulmasına bağlı gövde panellerinin uçuş sırasında kopup gitmesiyle önem kazanmış ve uluslararası standartlara hasara tolerans ile ilgili kriterlerin eklenmesi uygun görülmüştür. Ülkemizde havacılık sanayisi son yıllarda büyük aşama katetmiştir, milli uçaklarımızın yapılması için yoğun bir araştırma başlatılmıştır, bu yüzden hasara tolerans kavramının iyi anlaşılması, ve buna uygun tasarımlar için altyapının hazırlanması acilen gereklidir. Araştırmanın havacılık yapılarında sıklıkla kullanılan alüminyum 2024-T3 ile yapılması planlanmaktadır, fakat alüminyum 2024'ün yıllar içerisinde çatlak ilerleme hızı ile ilgili özellikleri gerilemiş fakat kompozisyonu ve mekanik özellikleri aynı kalmıştır bu yüzden kullanılan malzemenin çatlak özelliklerinin test edilmesi ve bilgi havuzunun güncellenmesi lazım gelmektedir. Bu araştırma güçlendirilmiş plakalardaki çatlak ilerlemesi esnasında oluşan gerilim şiddet katsayısının (stress intensity factor) analitik ve sonlu elemanlar yöntemi ile tespit edilmesi ve deneysel yollar ile elde edilen çatlak hızı eğrilerinin de yardımıyla hasara toleranslı güçlendirilmiş plakaların tasarlanmasını amaçlamaktadır.
Citation Formats
R. Gürbüz, “Yorulma Çatlaklarının Güçlendirilmiş Paneller Üzerinde İlerleme Davranışlarının İncelenmesi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59234.