İnme Sonrası Robotik El Rehabilitasyonunda Motor Yeniden Öğrenmenin Benzetimi

2022-09-10
YAĞMUR, ONUR CAN
ARIKAN, KUTLUK BİLGE
Turgut, Ali Emre
Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı. TOK'22

Suggestions

Occlusion aware stereo matching with o(1) complexity /
Gürbüz, Yeti Ziya; Alatan, Abdullah Aydın; Department of Electrical and Electronics Engineering (2014)
The problem of joint reduction of computational complexities of local stereo matching methods due to both cost aggregation step and correspondence search range is addressed and a novel hierarchical stereo matching algorithm is presented. The proposed approach exploits edge aware recursive volume filtering with a reduction on correspondence search range. The fastest state-of-the-art edge aware recursive filters are modified so that they become applicable to the methods to reduce the complexity in corresponde...
Language Teacher Cognition and Professional Teacher Identity Formation of Teachers of Students with Visual Impairments : a case study
Çınarbaş, Halil İbrahim; Daloğlu, Ayşegül; Department of English Language Teaching (2022-10)
International and national initiatives encourage celebrating diversity in the field of education, yet available literature shows the experiences of teachers of students with disabilities are often overlooked, if not marginalized. Thus, this study aimed to explore language teacher identity and cognition of teachers of students with visual impairment in the context of a School for the Blind. The setting of this case study is a public School for the Blind in Ankara. Interviews, observations, field notes, and l...
Investigation of initial construction stagesof incrementally launched post-tensioned concrete box bridges
Altınsoy, Zafer; Caner, Alp; Department of Civil Engineering (2021-2-12)
The incrementallaunching method is a fast, popular construction method for post-tensioned concrete bridgeswith mid-span size.It does not require scaffolding under the deck;therefore,it is especially preferred when a bridge passes over a deep valley, high traffic area,or an environmentally sensitive area.Due to its dynamic natureof the launching, the design and optimization of incrementally launching bridges require special attention.A launching nose is used to decrease the moments on the bridge deck du...
Görme Engelli Öğrenciler İçin Erişilebilir Soru Tasarımı: Şekilli Soru Örneği
Öden Acar, Arzu; Eryılmaz, Ali (null; 2017-09-14)
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) gibi sınavlarda görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep edenlere şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorularla, karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır. Sosyal bilimlerden özellikle coğrafya, temel matematikte geometri, fen bilimlerinde fizik, kimya ve biyoloji alanlarında ise pek çok görsel veri içeren soru bulunmaktadır. Bu sorular okuyucu yardımı talep eden görme engelli öğrencilerin kitapçıklarınd...
Görme Engelli Öğrencilerin Bazı Lise Fizik Konularının Öğreniminde Kullanabilecekleri Ders Aracı Tasarımı Ve Geliştirilmesi.
Eryılmaz, Ali(2010-12-31)
Kapsam Lise fizik öğretim programına uygun ve görme engellilerin kullanabileceği, üretimi ve kullanımı kolay ders araçlarını alandan bulmak gerekiyorsa tasarlamak, deneyerek geliştirmek ve ürün haline getirmek temel amacımızdır. Uluslararası alanda fizik öğretiminde kullanılan bazı ders araçlarının özellikleri incelendiğinde iki temel grup karşımıza çıkmaktadır: 1. Sesli materyaller 2. Dokunsal materyaller Sesli materyaller, dokunsal hale getirilemeyen konuların anlatımında kullanılmaktadır. Bu malzemeler k...
Citation Formats
O. C. YAĞMUR, K. B. ARIKAN, and A. E. Turgut, “İnme Sonrası Robotik El Rehabilitasyonunda Motor Yeniden Öğrenmenin Benzetimi,” presented at the Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı. TOK′22, Elazığ, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99314.