Görme Engelli Öğrencilerin Bazı Lise Fizik Konularının Öğreniminde Kullanabilecekleri Ders Aracı Tasarımı Ve Geliştirilmesi.

2010-12-31
Kapsam Lise fizik öğretim programına uygun ve görme engellilerin kullanabileceği, üretimi ve kullanımı kolay ders araçlarını alandan bulmak gerekiyorsa tasarlamak, deneyerek geliştirmek ve ürün haline getirmek temel amacımızdır. Uluslararası alanda fizik öğretiminde kullanılan bazı ders araçlarının özellikleri incelendiğinde iki temel grup karşımıza çıkmaktadır: 1. Sesli materyaller 2. Dokunsal materyaller Sesli materyaller, dokunsal hale getirilemeyen konuların anlatımında kullanılmaktadır. Bu malzemeler kullanılarak görme engelli öğrenciler konuları dinleyerek öğrenebilmektedir. Bu amaca uygun çalışan sesli kütüphaneler ülkemizde vardır ve ücretsiz faaliyet yürütmektedirler. Dokunsal materyallere bir köpüğün üzerinde iğneler ve ipliklerle optik konusunun anlatıldığı çalışma (Bülbül, 2009) örnek verilebilir. Yurt dışında bazı dokunsal duyuya hitap eden fizik ders aracı tasarımları da mevcuttur. Tasarlanmış mevcut araçların bir listesi ve nasıl hazırlandığı, kullanıldığı hakkında Türkçe kaynak bulunmamaktadır. Bahsedilen dokunsal ders araçlarının eksikliği öğrencilerin fiziği sadece işitsel materyallerle öğrenmesini zorunlu kılmaktadır. Kaldı ki işitsel kaynakların yeterliliği, uygunluğu ve geçerliliği gibi konuları tartışılabilir. Dokunsal materyaller ile ilgili Ders Araçları Yapım Merkezi (DAYM) ve Eğitim Teknolojileri (EğTek) birimlerinde bir araca rastlanmamıştır. Bu proje ile görme engellilerin kullanabileceği dokunsal materyaller hazırlanarak bahsedilen açık kapatılması hedeflenmektedir. Çalışma, lise seviyesindeki görme engelli öğrencileri kapsamaktadır. Alan taramasından sonra lise fizik programına uygun ders araçlarının tasarlanacak veya hazır olanlar arasından seçilip satın alınacaktır. Bu araçların kullanılabilirliğinin gönüllü görme engellilerle sınanması ve geliştirilmesi için gerekli izinlerin alınması ve uygulanmasından sonra gerekli analizler yapılacaktır. Görme engelli öğrenciler de uygun araçlarla desteklendiklerinde fiziğin hemen hemen tüm konularında başarılı olabileceğini göstermeyi beklemekteyiz.

Suggestions

Language Teacher Cognition and Professional Teacher Identity Formation of Teachers of Students with Visual Impairments : a case study
Çınarbaş, Halil İbrahim; Daloğlu, Ayşegül; Department of English Language Teaching (2022-10)
International and national initiatives encourage celebrating diversity in the field of education, yet available literature shows the experiences of teachers of students with disabilities are often overlooked, if not marginalized. Thus, this study aimed to explore language teacher identity and cognition of teachers of students with visual impairment in the context of a School for the Blind. The setting of this case study is a public School for the Blind in Ankara. Interviews, observations, field notes, and l...
Görme Engelli Öğrenciler İçin Erişilebilir Soru Tasarımı: Şekilli Soru Örneği
Öden Acar, Arzu; Eryılmaz, Ali (null; 2017-09-14)
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) gibi sınavlarda görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep edenlere şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorularla, karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır. Sosyal bilimlerden özellikle coğrafya, temel matematikte geometri, fen bilimlerinde fizik, kimya ve biyoloji alanlarında ise pek çok görsel veri içeren soru bulunmaktadır. Bu sorular okuyucu yardımı talep eden görme engelli öğrencilerin kitapçıklarınd...
Görme Engelli veya Az Gören Bireylerin Yabancı Dil Kelime Bilgilerinin Geliştirilmesi: Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımı
Gül, Abdülmenaf; Yıldırım, Zahide; Ak, Yasan Nehir; Yurdagül, Cemil; Kamalı, Arslantaş Tuğba(2016)
Bu projenin genel amacı görme engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan İngilizce kelimelerin doğru yazılış ve telaffuzunu web ve mobil ortamlarda öğrenmelerini sağlamaktır. Projenin amaçları; görme engelli bireylerin gören bireylerle yabancı dil eğitimi konusunda eşit imkanlara sahip olması, İngilizce kelime öğrenmeleri için erişilebilir web ve mobil ortamlar geliştirilmesi ve bu ortamların görme engelliler için etkililiğinin araştırılması şeklindedir. Çalışma başlamadan önce araştırma grubu tarafından p...
Görme engelli bireylerin yabancı dil kelime bilgilerinin geliştirilmesi: tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı
Gül, Abdülmenaf; Kamalı Arslantaş, Tuğba; Yasan Ak, Nehir; Yurdagül, Cemil; Yıldırım, Zahide (DergiPark, 2018-01-01)
Bu araştırmanın amacı görme engelli bireylerin İngilizce kelimelerin doğru yazılışını öğrenmeleri için erişilebilir web ve mobil öğrenme ortamının geliştirilmesi ve bu ortamların görme engelliler için etkililiğinin araştırılmasıdır. Çalışmada tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı kullanılmış ve üç döngü uygulanmıştır. İlk iki döngüde web sitesinin gelişim süreci tamamlanmış ve üçüncü döngüde mobil uygulama geliştirilmiştir. Çalışmaya uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş 11 yetişkin görme engelli katılmıştır. V...
Görme Engelliler için Web Sayfalarında Erişilebilirliğin Sağlanması
Yıldırım Yücel, Cihan; Acartürk, Cengiz (2006-02-11)
Günümüzde kurumların ve kişilerin web sayfalarına sahip olması, kendilerini bu web sayfaları ile tanıtmaları, işlerini web sayfaları üzerinden gerçekleştirmeleri sıkça rastladığımız durumlardır. Hatta bir kurumun veya bir kişinin web sayfası edinmesi neredeyse zorunluluk haline gelmiştir. Bu koşullarda, hazırlanan web sayfalarının ziyaret eden herkes tarafından sorunsuzca erişilebilir olması gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Erişilebilirlik, diğer taraftan, engelli kişiler için de büyük önem taşımakta...
Citation Formats
A. Eryılmaz, “Görme Engelli Öğrencilerin Bazı Lise Fizik Konularının Öğreniminde Kullanabilecekleri Ders Aracı Tasarımı Ve Geliştirilmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59617.