Görme Engelli Öğrencilerin Bazı Lise Fizik Konularının Öğreniminde Kullanabilecekleri Ders Aracı Tasarımı Ve Geliştirilmesi.

2010-12-31
Kapsam Lise fizik öğretim programına uygun ve görme engellilerin kullanabileceği, üretimi ve kullanımı kolay ders araçlarını alandan bulmak gerekiyorsa tasarlamak, deneyerek geliştirmek ve ürün haline getirmek temel amacımızdır. Uluslararası alanda fizik öğretiminde kullanılan bazı ders araçlarının özellikleri incelendiğinde iki temel grup karşımıza çıkmaktadır: 1. Sesli materyaller 2. Dokunsal materyaller Sesli materyaller, dokunsal hale getirilemeyen konuların anlatımında kullanılmaktadır. Bu malzemeler kullanılarak görme engelli öğrenciler konuları dinleyerek öğrenebilmektedir. Bu amaca uygun çalışan sesli kütüphaneler ülkemizde vardır ve ücretsiz faaliyet yürütmektedirler. Dokunsal materyallere bir köpüğün üzerinde iğneler ve ipliklerle optik konusunun anlatıldığı çalışma (Bülbül, 2009) örnek verilebilir. Yurt dışında bazı dokunsal duyuya hitap eden fizik ders aracı tasarımları da mevcuttur. Tasarlanmış mevcut araçların bir listesi ve nasıl hazırlandığı, kullanıldığı hakkında Türkçe kaynak bulunmamaktadır. Bahsedilen dokunsal ders araçlarının eksikliği öğrencilerin fiziği sadece işitsel materyallerle öğrenmesini zorunlu kılmaktadır. Kaldı ki işitsel kaynakların yeterliliği, uygunluğu ve geçerliliği gibi konuları tartışılabilir. Dokunsal materyaller ile ilgili Ders Araçları Yapım Merkezi (DAYM) ve Eğitim Teknolojileri (EğTek) birimlerinde bir araca rastlanmamıştır. Bu proje ile görme engellilerin kullanabileceği dokunsal materyaller hazırlanarak bahsedilen açık kapatılması hedeflenmektedir. Çalışma, lise seviyesindeki görme engelli öğrencileri kapsamaktadır. Alan taramasından sonra lise fizik programına uygun ders araçlarının tasarlanacak veya hazır olanlar arasından seçilip satın alınacaktır. Bu araçların kullanılabilirliğinin gönüllü görme engellilerle sınanması ve geliştirilmesi için gerekli izinlerin alınması ve uygulanmasından sonra gerekli analizler yapılacaktır. Görme engelli öğrenciler de uygun araçlarla desteklendiklerinde fiziğin hemen hemen tüm konularında başarılı olabileceğini göstermeyi beklemekteyiz.
Citation Formats
A. Eryılmaz, “Görme Engelli Öğrencilerin Bazı Lise Fizik Konularının Öğreniminde Kullanabilecekleri Ders Aracı Tasarımı Ve Geliştirilmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59617.