Vakıf Üniversiteleri ve Uluslararası İlişkiler

2022-01-01

Suggestions

Vakıf Üniversitelerinde Fiziksel ve Teknolojik Altyapı
Erdemir, Burcu; Yılık, Mehmet Ali (Seçkin Yayıncılık, 2022-10-01)
Vakıf Üniversitelerinde Fiziksel ve Teknolojik Altyapı
Yılık, Mehmet Ali; ERDEMİR, BURCU (Seçkin Yayıncılık, 2022-01-01)
Being an academic at a foundation university: Routines and the factors that affect them
Zayim Kurtay, Merve (2018-02-01)
Bir vakıf üniversitesinde görev yapan bir grup akademisyenle yapılan bu çalışmanın amacı katılımcıların rutinlerini, bu rutinleri etkileyen faktörleri, devlet üniversitelerine göre farklı olan yönetim anlayışı ve üniversite uygulamalarından nasıl etkilendiklerini ve bu süreçte YÖK’ün politikalarını kendi algı ve deneyimleriyle ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda, nitel araştırma desenlerinden genel nitel araştırma deseni kullanılmış ve maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla seçilen 19 akademisyenden yarı yapıl...
Vakıf üniversitesinde akademisyen olmak: rutinler ve bu rutinleri etkileyen faktörler
Zayim Kurtay, Merve (2018-12-01)
The Migration Reasons and Experiences of Syrian University Students: A Qualitative Study
Kaya, Özgür Salih (2021-05-01)
Bu çalışmada Suriye’deki savaştan sonra Türkiye’ye gelen Suriyeli üniversite öğrencilerinin göç nedenleri ve göç esnasındaki deneyimlerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Suriye’deki savaşı deneyimleyen 11 gönüllü Suriyeli üniversite öğrencisi araştırmaya katılmıştır. Verilerin analizi için yorumlayıcı fenomenolojik analiz kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre göç nedenleri ve deneyimleri olmak üzere iki tema oraya çıkmıştır. Göçün başlıca nedenleri fiziksel ve psikolojik şiddet, politik baskı, taciz, ...
Citation Formats
B. Bulut Şahin, Vakıf Üniversiteleri ve Uluslararası İlişkiler. 2022.