Vakıf üniversitesinde akademisyen olmak: rutinler ve bu rutinleri etkileyen faktörler

2018-12-01
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Being an academic at a foundation university: Routines and the factors that affect them
Zayim Kurtay, Merve (2018-02-01)
Bir vakıf üniversitesinde görev yapan bir grup akademisyenle yapılan bu çalışmanın amacı katılımcıların rutinlerini, bu rutinleri etkileyen faktörleri, devlet üniversitelerine göre farklı olan yönetim anlayışı ve üniversite uygulamalarından nasıl etkilendiklerini ve bu süreçte YÖK’ün politikalarını kendi algı ve deneyimleriyle ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda, nitel araştırma desenlerinden genel nitel araştırma deseni kullanılmış ve maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla seçilen 19 akademisyenden yarı yapıl...
Vakıf Üniversiteleri ve Uluslararası İlişkiler
Bulut Şahin, Betül (Seçkin, 2022-01-01)
TED Üniversitesi: Koruma, Dönüşüm, Süreklilik
Özgenel, Lale; Güzer, Celal Abdi (2022-10-02)
Köy Enstitüsü Mezunu Olmanın Babalık Davranış ve Deneyimlerine Etkisi
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (2010-01-01)
A Blended learning approach to faculty development in medicine: the Ege University case
Yılmaz, Yusuf; Yıldırım, İbrahim Soner; Durak, Halil İbrahim; Department of Computer Education and Instructional Technology (2018)
Faculty development programs play an important role in higher education. Within such programs, medical teachers can acquire competencies with regard to facilitating their students’ learning processes. The purpose of this study was to develop, implement, and evaluate blended learning courses for teaching improvement through faculty development programs; and to examine and to describe the participation, satisfaction, and perception of medical teachers toward blended learning. With this aim in mind, four resea...
Citation Formats
M. Zayim Kurtay, “Vakıf üniversitesinde akademisyen olmak: rutinler ve bu rutinleri etkileyen faktörler,” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 2518–2540, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82694.