Department of Educational Sciences, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (73)

Has File(s)
No (73)

Author
Taneri, Pervin Oya (9)
Erdur Baker, Özgür (6)
Akar, Hanife (5)
Emil, Serap (5)
Kondakçı, Yaşar (4)

Subject
Higher education (2)
Disadvantaged students (1)
Institutions (1)
Principal (1)
Relationship (1)

Date Issued
2002 - 2009 (6)
2010 - 2019 (59)
2020 - 2021 (8)

Recent Submissions

Gender politics and education in the Gülen Movement
Göktürk Ağın, Duygun (2021-11-01)
In Turkey, women’s involvement in the Gülen Movement (known to its adherents as Hizmet (Service)), a global religious movement, contributes to extending the gendered forms of conservative-modern discourses within the pract...
The Making of Doctoral Supervisors International Case Studies of Practice
Gökalp, Gökçe (Routledge, 2020-12-01)
The first doctoral degree in Turkey was granted in 1937, at a time when there were only two universities. The number of universities grew slowly in the mid-20th century, and by 1980 there were only 19. Subsequently there w...
Trust in principals
Zayim Kurtay, Merve (Oxford University Press, 2020-09-01)
Trust is generally considered as the basis of relationships between major school stakeholders and contributes not only to productive attitudes and behaviors but also to the accomplishment of collective goals. The principal...
Temel Eğitimde 21. Yüzyıl Becerilerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi
Hamlı, Duygu; Hamlı, Samet; Taneri, Pervin Oya (Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2020)
Siber Zorbalığın Sonuçları
BARUTÇU YILDIRIM, KADRİYE FUNDA (Anı Yayıncılık, 2020-01-01)
Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Yöntem ve Teknikler
ULUDAĞ, GONCA; ERKAN, NEFİSE SEMRA; ERDAŞ KARTAL, EDA; ÇELEBİ ÖNCÜ, ELİF; GÜDÜK, AYŞE HİCRET; ÖZYILMAZ AKAMCA, GÜZİN; YURT, ÖZLEM; BULDU, ELİF; ANGIN, DURİYE ESRA; ÖCAL, ERDİNÇ; BAŞARAN, MEHMET; CANBELDEK, MERVE; ŞAHİN ÇAKIR, ÇİĞDEM; ETİ, İNANÇ; BARTAN, MURAT; TEKERCİ, HACER; Kefi, Sara; KOÇAK TÜMER, NAFİYE BİLGE; ÖZBEK AYAZ, CEYLAN; ÖZKAN KILIÇ, ÖZGE; TOKUÇ, HÜLYA; ER, HASAN; bay, erdal (null, 2020-01-01)
Öz Düzenleme Becerileri ve Drama: Drama ile Öz Düzenleme Becerilerinin Gelişimi
Taneri, Pervin Oya (2020)
Higher Education Strategy
Seggie, Fatma Nevra; Emil, Serap (SAGE, 2020-01-01)
Bir Sistematik Derleme Çalışması: Yükseköğretimde Eylem Araştırmaları
Bulut Şahin, Betül; Okur, Seda (Nobel Yayın Dağıtım, 2019-10-01)
University governance and academic leadership capacity building: Perspectives of European and Chinese university staff members
Zhu, Chang; Zayim Kurtay, Merve (IGI Global, 2019-02-01)
Challenges of modern society require universities to be able to respond to the new challenges and offer innovative teaching and learning for the new generations. The changes and modernization of universi-ties require compe...
Higher Education Challanges for Migrants and Refugee Students in a Global World
Kondakçı, Yaşar (Peter Lang Publishing, Inc., 2019-01-01)
Grupla Psikolojik Danışma 9. Baskı Ocak 2019
Demir, Ayhan Gürbüz (Pegem A Yayıncılık, 2019-01-01)
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Öğrenciler ile Eğitim Öğretim
Taneri, Pervin Oya (Nobel Akademik Yayıncılık, 2019-01-01)
5. Bölüm Kapsayıcı değerlendirme
Taneri, Pervin Oya (null, 2019-01-01)
Kapsayıcı eğitimin hedefleri içeriği ve uygulamaya yansımaları
TANERİ, PERVİN OYA; DEMİR BAŞARAN, SEMRA; ALTUNOĞLU, ASU; SARI, MEDİHA; TURHAN TÜRKKAN, BUKET; Baykara Özaydınlık, Kevser; Atmacaoğlu, Hasan; Uğur, Nevruz; Mastar Akduman, Nalan (2019-01-01)
Higher Education Challenges for Migrants and Refugee Students in a Global World
(2019-01-01)
Higher Education Challenges for Migrant and Refugee Students in a Global World informs readers of theory, policy and practice of refugee and migrant equitable access to higher education, especially indicating how policy ma...
A gestão da sala de aula
Darling-Hammond, Linda; Lepage, Pam; Akar, Hanife (null, Penso,, 2019-01-01)
2005 Baskısının original çevirisidir. Kindle ve baskısı mevcuttur.
Aile
Şengün, Gökhan; Demircan, Hasibe Özlen (Pegem Yayınevi , 2019-01-01)
Ahlaki gelişimin tam bir resmini çizebilmek için; gerçek zamanlı ahlaki kararların nasıl alındığının ve ahlaki kararların davranışla nasıl ilişkili olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Ahlaki karar vermenin davranışla iliş...
Quantitative research
Akar, Hanife (null, Anadolu Universitesi Açık Öğretim Yayınları, 2019-01-01)
Institutional attitudes towards research-related academic integrity in recently internationalizing higher education institutions: A comparative analysis of Chinese and Turkish HEIs
Emil, Serap; Ergenç, Ceren (IGI Global, 2019-01-01)
Higher education systems throughout the world are mostly based on the institutions and values of the Western education system. World university ranking systems, quality assurance mechanisms, assessment frameworks, promotio...
Citation Formats