Department of Educational Sciences, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (77)

Has File(s)
No (76)
Yes (1)

Author
Taneri, Pervin Oya (14)
Kondakçı, Yaşar (11)
Erdur Baker, Özgür (10)
Akar, Hanife (7)
Emil, Serap (6)

Subject
Higher education (2)
Disadvantaged students (1)
Institutions (1)
Principal (1)
Relationship (1)

Date Issued
2002 - 2009 (6)
2010 - 2019 (61)
2020 - 2021 (10)

Recent Submissions

Gender politics and education in the Gülen Movement
Göktürk Ağın, Duygun (2021-11-01)
In Turkey, women’s involvement in the Gülen Movement (known to its adherents as Hizmet (Service)), a global religious movement, contributes to extending the gendered forms of conservative-modern discourses within the pract...
Women Leaders in Higher Education in Turkey During the Pandemic: The Illusion of Gender Equality
AKBULUT YILDIRMIŞ, MELTEM; SEGGİE, FATMA NEVRA; Emil, Serap; Bulut Şahin, Betül (IGI Global, 2021-01-01)
The Making of Doctoral Supervisors International Case Studies of Practice
Gökalp, Gökçe (Routledge, 2020-12-01)
The first doctoral degree in Turkey was granted in 1937, at a time when there were only two universities. The number of universities grew slowly in the mid-20th century, and by 1980 there were only 19. Subsequently there w...
Trust in principals
Zayim Kurtay, Merve (Oxford University Press, 2020-09-01)
Trust is generally considered as the basis of relationships between major school stakeholders and contributes not only to productive attitudes and behaviors but also to the accomplishment of collective goals. The principal...
Handbook of Research on the Education of Young Children
Johnson, James E.; Sevimli Çelik, Serap; Al-mansour, Monirah; Tuncdemir, Tugce Burcu; Ip Dong, Pool (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
Play in early childhood education (ECE) is a very broad topic that continues to generate much discussion and debate. Slogans such as “play is the business of childhood” or “play is the child’s way of learning” are still he...
Temel Eğitimde 21. Yüzyıl Becerilerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi
Hamlı, Duygu; Hamlı, Samet; Taneri, Pervin Oya (Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2020)
Öz Düzenleme Becerileri ve Drama: Drama ile Öz Düzenleme Becerilerinin Gelişimi
Taneri, Pervin Oya (2020)
Higher Education Strategy
Seggie, Fatma Nevra; Emil, Serap (SAGE, 2020-01-01)
Siber Zorbalığın Sonuçları
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda (Anı Yayıncılık, 2020-01-01)
Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Yöntem ve Teknikler
Uludağ, Gonca; Erkan, Nefise Semra; Erdaş Kartal, Eda; Çelebi Öncü, Elif; Güdük, Ayşe Hicret; Özyılmaz Akamca, Güzin; Yurt, Özlem; Buldu, Elif; Angın, Duriye Esra; Öcal, Erdinç; Başaran, Mehmet; Canbeldek, Merve; Şahin Çakır, Çiğdem; Eti, İnanç; Bartan, Murat; Tekerci, Hacer; Kefi, Sara; Koçak Tümer, Nafiye Bilge; Özbek Ayaz, Ceylan; Özkan Kılıç, Özge; Tokuç, Hülya; Er, Hasan; Bay, Erdal (null, 2020-01-01)
Bir Sistematik Derleme Çalışması: Yükseköğretimde Eylem Araştırmaları
Bulut Şahin, Betül; Okur, Seda (Nobel Yayın Dağıtım, 2019-10-01)
University governance and academic leadership capacity building: Perspectives of European and Chinese university staff members
Zhu, Chang; Zayim Kurtay, Merve (IGI Global, 2019-02-01)
Challenges of modern society require universities to be able to respond to the new challenges and offer innovative teaching and learning for the new generations. The changes and modernization of universi-ties require compe...
Higher Education Challanges for Migrants and Refugee Students in a Global World
Kondakçı, Yaşar (Peter Lang Publishing, Inc., 2019-01-01)
Grupla Psikolojik Danışma 9. Baskı Ocak 2019
Demir, Ayhan Gürbüz (Pegem A Yayıncılık, 2019-01-01)
Durum Çalışmaları
Akar, Hanife (Anı Yayınları, 2019-01-01)
Migrants, Refugees and Higher Education in Turkey
Arar, Khalid; Hajyehia, Kussai; Ross, David B; Kondakçı, Yaşar (2019-01-01)
Higher Education Challenges for Migrant and Refugee Students in a Global World informs readers of theory, policy and practice of refugee and migrant equitable access to higher education, especially indicating how policy ma...
5. Bölüm Kapsayıcı değerlendirme
Taneri, Pervin Oya (null, 2019-01-01)
A gestão da sala de aula
Darling-hammond, Linda; Lepage, Pam; Akar, Hanife (null, Penso,, 2019-01-01)
2005 Baskısının original çevirisidir. Kindle ve baskısı mevcuttur.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Öğrenciler ile Eğitim Öğretim
Taneri, Pervin Oya (Nobel Akademik Yayıncılık, 2019-01-01)
Kapsayıcı eğitimin hedefleri içeriği ve uygulamaya yansımaları
Taneri, Pervin Oya; Demir Başaran, Semra; Altunoğlu, Asu; Sarı, Mediha; Turhan Türkkan, Buket; Baykara Özaydınlık, Kevser; Atmacaoğlu, Hasan; Uğur, Nevruz; Mastar Akduman, Nalan (2019-01-01)
Citation Formats