Türkiye’de Sağ Popülizmin Mekansal ve Tarihsel Bir Analizi: DP, ANAP ve AKP Vakalarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

2022-09-25
Bu araştırma Türkiye siyasi tarihindeki devamlılıkları ve kırılmaları baskın ve popülist üç sağ siyasi parti olan Demokrat Parti (DP), Anavatan Partisi (ANAP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ekseninde tarihsel ve mekansal olarak değerlendirmektedir. Korelatif, regresif ve mekansal analizler yardımıyla bu üç partinin yerel (il) bazlı destek noktaları belirlenmekte ve kıyaslanmaktadır. Üç partinin bu bağlamdaki değerlendirmelerinde bazı benzerlikler gözlemlenmektedir. Bunlar, siyasi rekabetin doğasının iki partili sisteme kayması durumunda bu partilerin avantaj elde etmesi, bu avantajların Türkiye’de etkin olan merkez-çevre ve dindar-seküler ayrımlarıyla örtüşmesi, kitlelerin özellikle ilk seçimlerinde bu partilerin etrafında mobilize olması ve parti destek tabanlarının mekansal korelasyonlarının oldukça yüksek seyretmesidir. Diğer yandan mekansal ve korelatif olarak bazı farklılıklar da gözlemlenmektedir. Bu araştırma Türkiye siyaseti, demokratikleşme, popülizm, siyasi partiler ve siyasal coğrafya literatürlerine bulgularıyla katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Siyasal İlimler Türk Derneği, I.Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi

Suggestions

Civil society in Turkey: the experience of civil society organizations
Tabakoğlu, Bahar; Akşit, Bahattin; Department of Sociology (2002)
This study concentrates its attention on civil society organizations (CSOs) - associations, foundations, chambers and unions- with a view to comprehending the existing situation of civil society in present-day Turkey. The research endeavors to catch the relationship between the state and CSOs and the relationship among the CSOs through the perspectives of the actors of civil society (the administrators and members of CSOs) and to describe the main social and political orientations of these actors. The study...
Türkiye ve Avrupa´da Yasayan Uygur ve Kazak Diasporasinda Anavatan Algisi
Kuşçu Bonnenfant, Işık(2013-12-31)
Bu projenin amaci Türkiye ve Avrupa´da yasayan Kazak ve Uygur diaspora gruplarindaki anavatan algisini tanimlamak ve bu alginin diasporanin anavatana yönelik faaliyetlerini nasil etkiledigini incelemektir. Diaspora gruplari için anavatanlari merkezi bir konumdadir ve diaspora olarak kimligini anavatanla olan baglari belirler. Diaspora üzerine literatürde anavatan kavraniminin diaspora tanimi içindeki bu merkezi öneminin alti çizilir ancak bu anavatan nosyonunun ne oldugu hayli belirsizdir. Anavatan bir topr...
Challenges for Regional Governance in Turkey: The Role of Development Agencies
Ertugal, Ebru (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-11-20)
This article examines the functioning of Regional Development Agencies (DAs) in Turkey from a policy instruments approach with a view to uncovering their intended and unintended consequences for regional governance. The policy instruments approach challenges the functionalist view that instruments are merely technical and neutral devices for realizing policy aims in the most effective way. Instead, the article shows that as policy instruments, the DAs are highly political with important political consequenc...
The Press portrayal of turban affair in Turkey
Alan, Aslı; Kaya, Raşit; Department of Political Science and Public Administration (2002)
he aim of this study is to analyze the press coverage of the turban affair in Turkey, which has been a controversial political issue for the last twenty years. In addition to symbolizing the revival of political Islam in the country, turban issue has also created an upward polarization in the society. In an attempt to highlight the role of the media on turban issue, textual analysis was implemented to the articles of columnists of five national dailies which assumed to be the representative of different ten...
Türkiye’nin Orta Asya Ülkelerinde Din Alanın Oluşumuna Etkileri: Kazakistan ve Kırgızistan Örnekleri
Şen, Mustafa(2018-12-31)
Türkiye kökenli formel (Diyanet, TİKA, Kültür Bakanlığı, MEB, gibi) ve enformel (inanç temelli örgütler ve dini cemaatler gibi) kuruluşların Kazakistan ve Kırgızistan'da din alanın oluşumuna etkilerini incelemeyi hedeflemektedir.
Citation Formats
S. K. Çınar, “Türkiye’de Sağ Popülizmin Mekansal ve Tarihsel Bir Analizi: DP, ANAP ve AKP Vakalarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi,” presented at the Siyasal İlimler Türk Derneği, I.Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100371.