Türkiye ve Avrupa´da Yasayan Uygur ve Kazak Diasporasinda Anavatan Algisi

2013-12-31
Bu projenin amaci Türkiye ve Avrupa´da yasayan Kazak ve Uygur diaspora gruplarindaki anavatan algisini tanimlamak ve bu alginin diasporanin anavatana yönelik faaliyetlerini nasil etkiledigini incelemektir. Diaspora gruplari için anavatanlari merkezi bir konumdadir ve diaspora olarak kimligini anavatanla olan baglari belirler. Diaspora üzerine literatürde anavatan kavraniminin diaspora tanimi içindeki bu merkezi öneminin alti çizilir ancak bu anavatan nosyonunun ne oldugu hayli belirsizdir. Anavatan bir toprak parçasi midir yoksa ulusu mu temsil eder ya da siyasi rejim midir, anavatanin bir devlet olup olmamasi önemli midir gibi konular muglaktir. Bu nedenle diasporanin anavatan algisini degerlendirmek önemli olacaktir. Kazak diasporasinin anavatani olan Kazakistan 1991 yilinda Sovyetler Birligi´nin dagilmasi sonucu bagimsizligina kavusmustur. Uygurlar ise anavatani halihazirda Çin Halk Cumhuriyeti sinirlari içindeki Sincan Özerk Bölgesi olarak tanimlamaktadir. Bu proje Kazak diasporasinin anavatanin bagimsizligi öncesi ve sonrasi anavatani nasil algiladigi, bu algida nasil farklilasmalar olduguna dair isik tutacaktir. Uygur diasporasinda ise bagimsiz bir devlet söz konusu olmadigindan diasporanin anavatani bir toprak parçasi mi yoksa ulus olarak mi algiladigi ya da bu algida zamana ve olaylara bagli farklilasmalar olup olmadigi konulari önemlidir ve bu projeyle bu sorularin cevaplanmasi hedeflenmektedir. Ikincil bir analiz düzeyinde ise iki grup karsilastirmali olarak incelenecek ve bu analiz sonucunda da anavatanin bagimsiz bir devlet olmasinin diaspora gruplarin anavatan algisi üzerindeki etkisi degerlendirilecektir. Projenin bir diger hedefi ise yukarida belirtildigi üzere anavatan algisinin anavatana yönelik diaspora faaliyetlerini nasil etkiledigini analiz etmektir. Diaspora gruplarinin anavatani nasil algiladigi, diaspora gruplarinin anavatanin dirligi, gelecegi için kendilerine nasil bir rol biçtigini de belirler. Diaspora gruplari yasadiklari ülkelerde bu role uygun faaliyetlerde bulunurlar. Bu amaçla bu projede hem Kazak diasporasinin bagimsizlik öncesi ve sonrasi etkinlikleri ve örgütlenmeleri incelenecek, hem de Uygur diasporasindaki benzer örgütlenme ve faaliyetler de anavatan vurgusuyla analiz edilecektir. Diaspora gruplarinin anavatana yönelik ulusötesi faaliyetlerini kendi dislarinda etkileyen önemli bir degisken diasporanin yasadigi ülkedir. Bu misafir ülke (host state) degiskeninin rolünün daha iyi degerlendirilebilmesi için hem Kazak hem de Uygur diasporasinin beraber yasadiklari ve görece olumlu siyasi firsat yapilarinin bulundugu (siyasi firsat yapilari kisitli oldugundan Kazak ve Uygur diasporasinin yasadiklari diger misafir ülkeler arastirma kapsamina alinmamistir) farkli üç ülke olarak Türkiye, Almanya ve Hollanda seçilmistir . Kazak ve Uygur gruplari farkli göç dalgalari dahilinde Türkiye´ye ve basta Almanya olmak üzere Hollanda, Fransa, Isveç ve Belçika gibi farkli Avrupa ülkelerine yerlesmistir. Diaspora gruplarinin ulusötesi faaliyetlerine iliskin literatüre, diaspora faaliyetleri için oldukça elverisli bir ortam sunan Amerika Birlesik Devletleri ve bu ülkede lobicilik faaliyetleri yürüten belli basli diaspora gruplari üzerine yazilmis olan çalismalar hakimdir. Ancak Türkiye ve Avrupa için benzer arastirmalarin sayisi az oldugundan, bu arastirmanin bu ülkelerin misafir ülke (host state) olarak rollerinin incelenmesine de katkida bulunmasi ve literatürdeki boslugu doldurmasi amaçlanmaktadir.

Suggestions

Türkiye’nin Dış Yardımı: Tarihi, Kurumları ve Dış Politikayla İlişkisi
Altunışık, Meliha; Anıl, Işıl; Bahçecik, Şerif Onur(2016-12-31)
Bu proje Türkiye’nin dış yardımını tarihsel ve güncel boyutlarıyla incelemek, dış politikayla ilişkisini araştırmak ve kavramsallaştırmak ve son olarak AB dış yardım aktörlerinin Türkiye’nin dış yardımına dair algılarını araştırıp, Türkiye’deki aktörlerin algılarıyla karşılaştırmak amacını taşır.
SOVYET SONRASI UKRAYNA’DA ULUS İNŞASI VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ:
Aydıngün, Ayşegül; Şahin, Fethi Kurtiy(2016-12-31)
Bu projenin amacı, Sovyet sonrası Ukrayna’da toplumun farklı unsurları arasındaki bütünleşme sürecini analiz etmek ve Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile sürgün yerlerinden vatanları Kırım’a dönen Kırım Tatarlarının Ukrayna’ya ilişkin algılarının bu süreç içerisinde nasıl değiştiğini anlamaya çalışmaktır. Yeni kurulan her ulus devlet gibi sınırları içindeki tüm unsurları kapsayacak bir bütünleşme süreci başlatmak ve yürütmek ihtiyacı duyan Ukrayna’nın bu amaçla izlediği politikaları incelemek ve bu politika...
İslami Gruplar Ve Türk Dış Politikası
Ünlü Bilgiç, Tuba(2014-12-31)
Bu proje Türkiye’deki çeşitli İslami grupların Türk dış politikasını ilgilendiren belli başlı konular hakkındaki görüşlerini ortaya koyarak sözkonusu grupların dış politika yapımına etkileri olup olmadığını araştıracaktır. Konu ile ilgili olarak Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde kısıtlı sayıda kaynak bulunduğu ve mevcut ikincil kaynaklar sınırlı olduğundan, araştırma için özellikle İngiliz ve Amerikan arşivlerinden yararlanılacaktır. Bu konuda, özellikle de bu projenin yoğunlaşacağı 1950-1996 arası dönemi ...
Türkiye'nin Batılılığı Tartışmaları: Dış Politika Ve Avrupa Birliği Üyeliği Kapsamında Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Torun, Zerrin(2013-12-31)
Türkiye'nin Batılılığı Tartışmaları: Dış Politika ve Avrupa Birliği Üyeliği Kapsamında Karşılaştırmalı Bir Araştırma başlıklı bu proje, hem kimlik konusunda hem de dış politika yönelimleri bakımından, Türkiye ve Avrupa Araştırma Alanı'ndaki akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek, bu konularda değişen ve devam eden trendleri akademik olarak araştırma kapasitesini geliştirecektir. Önerilen projenin amacı, son dönemde yalnızca Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine dair tartışmalarda değil, ge...
Türk-Yunan İlişkilerinde İngiliz Etkisi (1930-1955)
Boyar, Ebru(2016-12-31)
Bu projenin temel araştırma konusu 1930-1955 yılları arasında Türk-Yunan ilişkilerinde İngiliz etkisini ortaya çıkarmaktır. İngiltere’nin Osmanlı Devleti/Türkiye’ye yönelik Yunan politikası üzerindeki etkisi özellikle 1919-1923 döneminde çok yönlü olarak incelenmiştir. Ancak Türk-Yunan ilişkilerinin görünürde barışçıl bir havada devam ettiği varsayılan 1930-1955 döneminde bu iki ülke arasındaki ilişkilerde İngiltere’nin etkisi yeterince irdelenmemiştir. En iyimser tanımlama ile bu barış dönemi ya da iki ülk...
Citation Formats
I. Kuşçu Bonnenfant, “Türkiye ve Avrupa´da Yasayan Uygur ve Kazak Diasporasinda Anavatan Algisi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61889.