Antarktika yarımadası, Robert adası’nda bir periglasiyal gölün diyatome stratigrafisi.

2020-09-30
Özkan, Korhan
Başkır, Saba
UÇARKUŞ, GÜLSEN
SOLAK, CÜNEYD NADİR

Suggestions

Radiation dose calculations of Turkish science base region in Antarctica
Demirköz, Melahat Bilge; Belen, Bükem; Şahin, Nilay (Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE); 2020-10-21)
Dünya uzaydan gelen kozmik ışın radyasyonuna sürekli olarak maruz kalmaktadır. Dünyanın manyetik alanı ve atmosferi bu ışınlara karşı doğal bir koruma sağlamaktadır. Dünyanın manyetik alanına dik gelen yüklü kozmik ışınların, Lorentz kuvveti nedeniyle bükülerek dünyaya girmeleri zorlaşır. Kutuplarda ise manyetik alana paralel gelen ışınlar bir etkiye maruz kalmadan atmosfere girerler. Atmosfere giren parçacıklar Oksijen ve Azot molekülleri ile çarpışarak parçacık yağmurları oluşturur ve muon, nötron gibi pa...
Antartika Yarımadası boyunca 13 göl ve göletin besin ağı yapısı ve çeşitliliği
Özkan, Korhan; SOLAK, CÜNEYD NADİR; Kochman Kedziora, Natalia (2020-10-23)
Antroposen ve Nesne Yönelimli Ontoloji Arabulucusu Olarak Davranış Değişimi
Şahin, Betül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu metin hiçbir ispat iddiasında değildir. Antroposen ile nesne yönelimli ontoloji (NYO) arasındaki ilişkiyi davranış değişimi perspektifinden inceleyerek bir tartışma ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu sayede, kapsamlı sosyal problemlerin çözümü amaçlanarak üzerinde çalışılacak davranış değişimi için tasarım yaklaşımlarına katkı sağlayabilmek hedeflenmektedir. İklim krizi ve doğal kaynakların tükeniyor oluşu yıllardır süregelen ve günümüzde artışı ivme kazanan, tüm dünyayı etkileyen problemlerdir. Ancak bun...
Antropomorfik Bir Robot Boyun/Baş Tasarımı
Ölçücüoğlu, Orhan; Koku, Ahmet Buğra; Konukseven, Erhan İlhan (2006-04-28)
İnsanların günlük hayatlarında makinalarla aynı ortamı paylaşmaları, onlarla daha sık ve yoğun bir şekilde etkileşmelerini gerekli kılmaktadır. Bu gerekliliğin doğal sonucu olarak, gerek ticari gerekse akademik alanda önemli gelişmeler görmekteyiz. Hızla gelişen teknoloji, robotik ve mekatronik sistemler üzerinde uzmanlaşmış, dünyanın en büyük teknoloji firmalarını insansı robot çalışmalarına yönlendirmekte olup her geçen gün bu firmalar tarafından yeni robotik ürünlerin piyasaya sürüldüğünü görmekteyiz. Ak...
Antartika Besin Ağı Dinamikleri
Özkan, Korhan (2019-04-03)
Citation Formats
K. Özkan, S. Başkır, G. UÇARKUŞ, and C. N. SOLAK, “Antarktika yarımadası, Robert adası’nda bir periglasiyal gölün diyatome stratigrafisi.,” presented at the 4. UKBÇ. Turkey, 2020, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100391.