Antartika Besin Ağı Dinamikleri

2019-04-03
3. Biyocoğrafya Kongresi Hacettepe Üniversitesi Ankara

Suggestions

Antartika Yarımadası boyunca 13 göl ve göletin besin ağı yapısı ve çeşitliliği
Özkan, Korhan; SOLAK, CÜNEYD NADİR; Kochman Kedziora, Natalia (2020-10-23)
Radiation dose calculations of Turkish science base region in Antarctica
Demirköz, Melahat Bilge; Belen, Bükem; Şahin, Nilay (Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE); 2020-10-21)
Dünya uzaydan gelen kozmik ışın radyasyonuna sürekli olarak maruz kalmaktadır. Dünyanın manyetik alanı ve atmosferi bu ışınlara karşı doğal bir koruma sağlamaktadır. Dünyanın manyetik alanına dik gelen yüklü kozmik ışınların, Lorentz kuvveti nedeniyle bükülerek dünyaya girmeleri zorlaşır. Kutuplarda ise manyetik alana paralel gelen ışınlar bir etkiye maruz kalmadan atmosfere girerler. Atmosfere giren parçacıklar Oksijen ve Azot molekülleri ile çarpışarak parçacık yağmurları oluşturur ve muon, nötron gibi pa...
Antarktika yarımadası, Robert adası’nda bir periglasiyal gölün diyatome stratigrafisi.
Özkan, Korhan; Başkır, Saba; UÇARKUŞ, GÜLSEN; SOLAK, CÜNEYD NADİR (2020-09-30)
Antroposen ve Nesne Yönelimli Ontoloji Arabulucusu Olarak Davranış Değişimi
Şahin, Betül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu metin hiçbir ispat iddiasında değildir. Antroposen ile nesne yönelimli ontoloji (NYO) arasındaki ilişkiyi davranış değişimi perspektifinden inceleyerek bir tartışma ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu sayede, kapsamlı sosyal problemlerin çözümü amaçlanarak üzerinde çalışılacak davranış değişimi için tasarım yaklaşımlarına katkı sağlayabilmek hedeflenmektedir. İklim krizi ve doğal kaynakların tükeniyor oluşu yıllardır süregelen ve günümüzde artışı ivme kazanan, tüm dünyayı etkileyen problemlerdir. Ancak bun...
Synthesis of a new conducting polymer based on functionalized anthracene and its uses as an electrochromic device component
Yıldırım, Ayşe Gül; Toppare, Levent Kamil; Department of Chemistry (2008)
2,3-Dihydro-5-(10-(2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)anthracen-9-yl)thieno [3,4-b][1,4]dioxine (DTAT) was synthesized via linking 3,4-ethylenedioxy thiophene (EDOT) on anthracene by Stille coupling. Homopolymer P(DTAT) was achieved by electrochemical techniques. The polymer, P(DTAT) was electrosynthesized by anodic oxidation of the corresponding monomer in the presence of 0.1 M LiClO4 as the supporting electrolyte in acetonitrile (ACN) solution. Copolymer of DTAT in the presence of EDOT was synthesiz...
Citation Formats
K. Özkan, “Antartika Besin Ağı Dinamikleri,” presented at the 3. Biyocoğrafya Kongresi Hacettepe Üniversitesi Ankara, 2019, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100709.