Düşük Sosyoekonomik Düzeydeki Çocukların Alıcı Dil ve Hikaye Anlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Kitap Okuma Müdahale Programı

2015-06-24
Gölcük, Merve
OKUR, ŞÜKRAN
Kazak Berument, Sibel
Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi “Erken Müdahale”

Suggestions

Düşük Sosyoekonomik Durumdaki Annelerin Ebeveynlik Davranışlarının Çocukların Kuralları İçselleştirmesi İle İlişkisi: Mizacın Düzenleyici Rolü
Koç, Gizem; Kazak Berument, Sibel (null; 2018-11-17)
Düşük sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların alıcı dil ve hikaye anlama becerilerini geliştirmeye yönelik kitap okuma müdahale programı
GÖLCÜK, MERVE; OKUR, ŞÜKRAN; Kazak Berument, Sibel (2015-06-24)
Düşük Sosyo-Ekonomik Statüdeki Ergenlerde Psikolojik İyi Oluş: Sistemi Meşrulaştırıcı İnançların, Öfke ve Hayranlık Duygularının Rolü
Altop, Ecem; Solak, Nevin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Bu çalışmada, düşük sosyo-ekonomik statüdeki (SES) ergenlerin psikolojik iyi oluşlarının ergenlerin varlıklı akranlarıyla ilgili hissettikleri duygularla ve ekonomik eşitsizliğe dair inançlarıyla ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada, ekonomik eşitsizlikle ilgili inançlar bireylerin mevcut ekonomik, sosyal ve politik düzenlemeleri meşrulaştırma ve savunma motivasyonunu konu alan sistemi meşrulaştırma kuramı perspektifinden ele alınmıştır. Duygulardan ise mevcut çalışma bağlamı ile oldukça ilişkili olan iki du...
Düşük İrtifa Uzun Uçuş Süreli ve Güneş Enerjili İnsansız Hava Aracının Kanatçık Tasarımı
Golcuk, Ali İhsan; Murat, Çelik; Akgün, Osma; Kurtuluş, Dilek Funda (2015-05-23)
Kanatçık, taşıma kuvveti sonucu oluşan sürüklenme kuvvetinin kanat uçlarında oluşturduğu girdapları azaltarak hava aracının verimliliğini artırması için kullanılan bir yapıdır. Kanatçıklar, kanadın yapısal gerilme değerini ve ağırlığını çok fazla artırmadan kanadın etkili boy oranını artıracak şekilde çalışmaktadır. Bu çalışmada, düzgünleştirilmiş Wortmann FX 63-137 kanat kesiti kullanılarak oluşturulan 0.35 m veter uzunluğuna ve 5 m kanat açıklığına sahip bir kanat için kanatçı...
Düşük Süpürme Açısına Sahip Delta Kanadın Akış Yapısının Aktif Akış Kontrol Tekniği İle Düzenlenmesi
Yavuz, Mehmet Metin; Öztürk, İlhan; Zharfa, Mohammadreza(2014-11-01)
Genelde delta kanat planformlarina sahip insansız savaş uçakları (UCAV) ve mikro hava araçları (MAV) gerek sabit gerekse değişken uçuş durumlarında kompleks akış yapılarına sahiptirler. Bu kompleks akış yapılarının anlaşılıp kontrol edilmeleri, uçuş performansının optimize edilmesi ve kanat yüzey titreşiminin minimize edilmesi için gereklidir. Düşük ve orta süpürme açılı kanatlar için bu karmaşık akış yapısı ve kontrolü tam olarak bilinmemekte ve hem sabit hem de değişken akış yapısı çok detaylı incelenmeye...
Citation Formats
M. Gölcük, Ş. OKUR, and S. Kazak Berument, “Düşük Sosyoekonomik Düzeydeki Çocukların Alıcı Dil ve Hikaye Anlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Kitap Okuma Müdahale Programı,” presented at the Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi “Erken Müdahale”, Ankara, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88848.