Düşük Sosyo-Ekonomik Statüdeki Ergenlerde Psikolojik İyi Oluş: Sistemi Meşrulaştırıcı İnançların, Öfke ve Hayranlık Duygularının Rolü

2021-10
Altop, Ecem
Solak, Nevin
Bu çalışmada, düşük sosyo-ekonomik statüdeki (SES) ergenlerin psikolojik iyi oluşlarının ergenlerin varlıklı akranlarıyla ilgili hissettikleri duygularla ve ekonomik eşitsizliğe dair inançlarıyla ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada, ekonomik eşitsizlikle ilgili inançlar bireylerin mevcut ekonomik, sosyal ve politik düzenlemeleri meşrulaştırma ve savunma motivasyonunu konu alan sistemi meşrulaştırma kuramı perspektifinden ele alınmıştır. Duygulardan ise mevcut çalışma bağlamı ile oldukça ilişkili olan iki duyguya, öfke ve hayranlık duygularına odaklanılmıştır. Çalışmada varlıklı akranlarla ilgili hissedilen öfke ve hayranlık duygularının ekonomik sistemi meşrulaştırma ve iyi oluş arasındaki ilişkiye aracılık edeceği ileri sürülmüştür. Araştırmanın örneklemini göreli düşük SES’ye sahip 182 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Öfke ve hayranlık duyguları SES grupları arasında farklı sonuçlar ortaya çıkarma olasılığı olan çeşitli bağlamlarda ölçülmüştür. Bu bağlamlar şunlardır: maddi tüketim imkânları, ailesel etkenler, geleceğe yönelik imkânlar ve güç, yetkinlik ve fiziksel çekicilik algısı, kişilerarası ilişkiler ve eğitim imkânları. Sonuçlar, iyi oluşun sistemi meşrulaştırma puanı ile pozitif, öfke toplam puanı ve hayranlık toplam puanı ile negatif ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca öfkenin, özellikle de varlıklı akranların “maddi tüketim imkânları”na sahip olduğu için duyulan öfkenin, ekonomik sistemi meşrulaştırma ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiye aracılık ettiği ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, hayranlığın toplam puanın ve özellikle “maddi tüketim imkânları” ve “kişilerarası ilişkiler” boyutları alanındaki hayranlığın, iyi oluş ile negatif ilişkisi bulunsa da sistemi meşrulaştırma ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi bulunmamıştır. Araştırmanın sonuçları, düşük SES’deki ergenlerin psikolojik iyi oluşlarını anlamada, varlıklı akranlarla ilgili öfke ve hayranlık duygularının ve ekonomik sisteme meşruiyet atfetmeye yönelik eğilimlerinin rolünü de göz önünde bulundurmanın önemine işaret etmektedir.

Suggestions

Investigating the science attitudes of students from low socioeconomic status families: The impact of problem-based learning
Secgin, Tuba; Sungur, Semra (Wiley, 2020-09-01)
This study aimed to examine the effect of the problem-based learning (PBL) on science attitudes of middle school students from low socio-economic status families. For this purpose, two intact classes of the same teacher were randomly assigned as experimental and control groups. In the unit of genetics, the experimental group was taught by PBL while the control group received traditional instruction. Students' attitudes were measured in terms of adoption of scientific attitudes, enjoyment of science lessons,...
How children and their parents reason about inequalities and exclusion based on socioeconomic status: The roles of children's age, family socioeconomic background and exclusion context
Gönül, Buse; Şahin Acar, Başak; Department of Psychology (2020)
The aim of this dissertation was to examine children’s and their parents’ reasoning about inequalities and exclusion based on socioeconomic status (SES). By adopting a mixed-methods approach, one qualitative and one quantitative study was conducted. In the qualitative study, thirty-three parent-child dyads (seventeen from low socioeconomic background) were interviewed separately. Findings of the thematic analyses showed that access to economic and social resources was perceived as important factors shaping ...
Interplay of parental involvement, school belonging, peer social support, and self-esteem in resilience of adolescents from low socioeconomic districts
Gülen, Özden Sevi; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2019)
The aim of the current study is to investigate the role of individual factor (self-esteem) as mediator on the relationship among parental factor (perceived parental acceptance/involvement), environmental factors (perceived peer social support, and sense of school belonging) and resilience in adolescents from low socioeconomic districts. The sample of the study was composed of 1312 high school students (673 female, 639 male) between 13-19 age ranges (M = 15.67, SD = 1.18). Demographic Information Form, 14-It...
Resilience in Socioeconomically Disadvantaged Turkish Adolescents: An Ecological Perspective
Sevil-Gulen, Ozden; Demir, Ayhan Gürbüz (SAGE Publications, 2020-09-01)
The purpose of this study was to examine the role of self-esteem as mediator in the relationships between perceived parental acceptance/involvement, perceived peer social support, sense of school belonging and resilience in adolescents attending schools located in low socioeconomic districts. The sample of the study consisted of 1312 high school students (673 female, 639 male) between the ages of 13 to 19 (M = 15.67,SD = 1.18). Structural equation modeling was conducted to test the hypothesized model. Resul...
Psychological consequences of cyber bullying experiences among Turkish secondary school children
Erdur Baker, Özgür (2010-02-08)
This study aimed to examine the relations of cyber bullying experiences of Turkish secondary school children (as a victim and bully) to demographic variables (age and gender) and depressive symptoms. The participants were 165 secondary school students (94 females and 71 males) whose ages ranged from 10 to 14. According to the results, there is a significant interaction effect between age and gender on cyber bullying experiences, but they are not related to being a cyber victim. In other words, while school ...
Citation Formats
E. Altop and N. Solak, “Düşük Sosyo-Ekonomik Statüdeki Ergenlerde Psikolojik İyi Oluş: Sistemi Meşrulaştırıcı İnançların, Öfke ve Hayranlık Duygularının Rolü,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 8, no. 3, pp. 444–488, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/65561/743651.