Düşük İrtifa Uzun Uçuş Süreli ve Güneş Enerjili İnsansız Hava Aracının Kanatçık Tasarımı

2015-05-23
Golcuk, Ali İhsan
Murat, Çelik
Akgün, Osma
Kurtuluş, Dilek Funda
Kanatçık, taşıma kuvveti sonucu oluşan sürüklenme kuvvetinin kanat uçlarında oluşturduğu girdapları azaltarak hava aracının verimliliğini artırması için kullanılan bir yapıdır. Kanatçıklar, kanadın yapısal gerilme değerini ve ağırlığını çok fazla artırmadan kanadın etkili boy oranını artıracak şekilde çalışmaktadır. Bu çalışmada, düzgünleştirilmiş Wortmann FX 63-137 kanat kesiti kullanılarak oluşturulan 0.35 m veter uzunluğuna ve 5 m kanat açıklığına sahip bir kanat için kanatçık tasarımı açıklanmaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası VIII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı (2015)

Suggestions

Düşük Süpürme Açısına Sahip Delta Kanatların Akış Yapılarının Deneysel Tekniklerle İncelenmesi.
Yavuz, Mehmet Metin(2014-12-31)
İnsansız savaş uçakları (UCAV) askeri savunmaya kattığı, ve insansız hava uçakları (UAV) ve mikro hava araçları (MAV) havacılık endüstrisine kattıkları yeniliklerden dolayı dünyada en çok rağbet gören konuların başında gelmektedirler. Bunlarla direk ilişkili olarak, bu uçakların aerodinamiği son yıllarda oldukça popular araştırma konuları aralarında olmuştur. Genelde delta kanat planformlarina sahip bu uçaklar gerek sabit gerekse değişken uçuş durumlarında kompleks akış yapılarına sahiptirler. Bu kompleks ...
Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Bir Hibrid Firar Kenarı Kontrol Yüzeyinin Tasarımı ve Analizleri
İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (2015-10-23)
It is envisioned that the fully morphing wings and/ or control surfaces, as they can increase the aerodynamic efficiency of the airplanes in every phases of the flight, could play significant role in the reduction of pollution in environment and also make airplanes always fuel efficient. In this study, the design and analyses of a fully morphing trailing edge control surface, which is developed within the scope of CHANGE Project, are presented. The Project was a 7th Framework Programme Project of European C...
Spektral analiz teknikleri ile santrifüj pompalarındaki akış bozukluklarının deneysel olarak incelenmesi
Eralp, Cahit O.; Bilgen, Hakkı İ.(1994)
Santrifüj pompalardaki kavitasyon sorununu incelemek için değişik debi ve emme basınçlarında deneysel bir araştırma yapılmıştır. Deneyler sabit debide, emme basıncının, dolayısıyla net pozitif emme yüksekliğinin düşürülmesinin etkisi ve bunun farklı debilerde tekrar edilmesi üzerine planlanmıştır. Pompa girişinde farklı noktalara yerleştirilen iki basınç duyargası ile akıştaki basınç değişiklikleri analog veri olarak kaydedilmiştir. Alınan analog verilerin sayısal verilere dönüştürülmesi, 100 kHz kapasiteli...
Atmosferik geçiş yapan araç etrafında navier- stokes denklemleri ile üç boyutlu hipersonik akış analizi
Özgün, Muharrem; Eyi, Sinan (2014-06-01)
Bu çalışmada hipersonik akışlar için kullanılabilecek isabetli ve etkin bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği kodu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Akış analizi üç boyutlu Navier-Stokes denklemlerini temel almaktadır. Bu denklemler Newton metoduyla çözülmekte ve Jacobian matrislerini hesaplamak için analitik metot kullanılmaktadır. Model olarak alınan AS-202 Apollo uzay aracı geometrisi üzerinde akış parametreleri ve taşınımla ısı transferi analiz edilecektir. Ayrıca nümerik olarak stabil olan ve genelde hiper...
Silindir Yapılar Çevresinde Akım Koşulları ve Oyulma Süreçlerinin Sayısal Modellenmesi
Baykal, Cüneyt; Fuhrman, David R; Jacobsen, Niels G; Fredsoe, Jorgen (2014-11-09)
Bu çalışmada deniz tabanına dik olarak yerleştirilmiş silindirik bir yapı çevresinde sabit akım koşulları altında oluşan hidrodinamik ve morfolojik değişimler üç-boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri ile çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan sayısal modelde Reynolds-ortalamalı Navier Stokes denklemleri, k-omega türbülans modeli ile birlikte 3 boyutlu olarak çözülmekte, çözümlenen girdap kopması, sediman taşınımı (tabanda ve askıda) ve taban morfolojisi değişimi ile silindir çevresinde zaman içind...
Citation Formats
A. İ. Golcuk, Ç. Murat, O. Akgün, and D. F. Kurtuluş, “Düşük İrtifa Uzun Uçuş Süreli ve Güneş Enerjili İnsansız Hava Aracının Kanatçık Tasarımı,” presented at the TMMOB Makina Mühendisleri Odası VIII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı (2015), Eskişehir, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74072.