Bir Kültür Mirası Nadiresi: Ankara Tenis Kulübü

2022-10-01

Suggestions

Bir Ahşap Yapı Kültürünün Yokoluşu: Gölyaka
Erman, Ercüment (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2000)
Anadolu'nun kasaba gibi kimi küçük yerleşimleri, kendilerine kimlik veren mütevazi bir mimariye sahiptir. Bu yapılar ait oldukları dönemlerle, bazen geç Osmanlı, bazen Modern veya başka mimari imgeleri ile bizlere belirli değerlere sahip olduklarını göstererek fiziki çevremize anlam katarlar. Bu yapılardan bazıları Milli Mimarlık döneminin kimi geniş saçaklı ve kemerli pencereli örnekleri olan tren istasyonu, belediye, hükümet konağı, ilkokul veya adliye yapılarıdır. Sivil mimari örnekleri olan evler ise, y...
Bir Toplumsal Dava İnsanı Şehirci: Ernst Reuter
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null, 2018-07-01)
Bir Toplumsal Dava İnsanı Şehirci: Ernst Reuter
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2018-07-12)
Bir Yol Hikayesi Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım ve Yerel Yönetimin Amaç ve Araçlarını Tartışmak
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (2014-05-04)
ODTÜ Yolu’nun hikâyesi kamusal bir mekânın, kamunun belli bir kesiminden gelen tepkilere karşı üretilmesi ve bu süreçte kentsel planlama ve tasarım araçlarının zayıf bırakılan rolünü anlatmaktadır. Özünde bir kentsel arayüz planlaması ve tasarımı problemi olan yol meşruluğunu, 1994 Ankara Nazım Planı ve 2023 Ankara Nazım İmar Planı’ndan almaktadır. Ancak, planlama araçlarının gücünün altını çizen yol inşaatı süreci, bugün bazı toplumsal bileşenlerce reddedilmiş ve çeşitli çatışmalara yol açmıştır. Bu bildir...
Bir Dünya Miras Alanı: Nemrut Dağ Tümülüsü
Şahin Güçhan, Neriman (Kültür ve Turizm Bakanlığı-Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017-01-01)
Citation Formats
L. Özgenel, “Bir Kültür Mirası Nadiresi: Ankara Tenis Kulübü,” MİMARLIK, no. 427, pp. 29–29, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100704.