Dijital Dönüşüm

2021-04-01
İktisat ve Toplum

Suggestions

Dijital Dönüşüm/Endütri 4.0 ve Türkiye
Erdil, Erkan (2018-06-01)
Dijital Çağ Yönetişimi
Yavuz, Nilay (Dora, 2015-02-01)
Dijital Piyasalarla Gelen Yeni Konular Yeni Soru(n)lar, s.31-46; Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku ve Politikası, Rekabet Derneği Webinar, Ekim 2020
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Orion Hukuk Yayınları, 2020-12-01)
Dijital Piyasalarla Gelen Yeni Konular Yeni Soru(n)var
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2020-12-24)
Dijital Dönüşümün İstihdama Etkisi: Mesleki Açıdan Fırsatlar ve Tehditler
Gökalp, Ebru; Gökalp, Mert Onuralp; Çoban, Selin; Eren, Pekin Erhan (null; 2018-11-10)
Dijital dönüşümün, rutin işlemlerin otomatize edilmesi ile birlikte bazı mesleklerin önümüzdeki yıllarda yok olmasına neden olması, birçok sektörde istihdamın azalması, aynı zamanda oluşacak yeni ihtiyaçlar nedeni ile yeni meslekler ve yeni istihdam alanlarının oluşmasına yol açması öngörülmektedir. Beden gücü kullanılarak düşük gelir elde eden bir işgücü yapısı yerine, nitelikli, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşması söz konusudur. Bu çalışma kapsamında, dijital dönüşümün istihdama e...
Citation Formats
E. Erdil and İ. S. Akçomak, “Dijital Dönüşüm,” İktisat ve Toplum, no. 126, pp. 1–3, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100806.