Ağaç Yapılı Verilerde Temel Bileşen Analizi

2021-07-05
40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi

Suggestions

Ağaç Yapılı Verilerin Ged (Graph Edit Distance) ile Kümelenmesi
Dinler, Derya; Tural, Mustafa Kemal; Özdemirel, Nur Evin (2019-06-12)
Ağaç Yapılı Verilerin Kümelenmesi
Dinler, Derya; Tural, Mustafa Kemal; Özdemirel, Nur Evin (2018-06-26)
Geleneksel k umeleme y ontemleri veri objelerinin noktasaloldu gunu varsaymaktad r. Fakat geli sen ol c um tekniklerive daha detayl analizlere ihtiya c duyulmas sebebiyleg un um uzde daha karma s k veri k umeleri toplanmaktad r.Bu cal smada, a g rl kl veya a g rl ks z kenarl , k ok u olanbir a ga c yap s na sahip veri objelerinin k umelenmesiproblemi ele al nm st r. Bu tarz a ga c yap l veri k umelemeproblemleri biyoloji, n orobilim veya sosyal a glar gibibir cok alanda kar s m za c kmaktad r. Ele ...
Ağaç Yapılı Verilerin Kümelenmesi
Dinler, Derya; Tural, Mustafa Kemal; Özdemirel, Nur Evin (2018-06-26)
Geleneksel k umeleme y ontemleri veri objelerinin noktasaloldu gunu varsaymaktad r. Fakat geli sen ol c um tekniklerive daha detayl analizlere ihtiya c duyulmas sebebiyleg un um uzde daha karma s k veri k umeleri toplanmaktad r.Bu cal smada, a g rl kl veya a g rl ks z kenarl , k ok u olanbir a ga c yap s na sahip veri objelerinin k umelenmesiproblemi ele al nm st r. Bu tarz a ga c yap l veri k umelemeproblemleri biyoloji, n orobilim veya sosyal a glar gibibir cok alanda kar s m za c kmaktad r. Ele al nan pr...
Ağaçören granitoidinde yeralan gabro kütlelerinin yapısal konumu jeolojik ve jeofizik özdirenç verilerin yorumu
Kadıoğlu, Yusuf Kagan; Güleç, Nilgün Türkan (1996-01-01)
Tuz Gölünün doğusunda yeralan Ağaçören granitoidinde yer yer gabro kütleleri yüzlek vermektedir. Benzer gabro kütleleri Orta Anadolu Kristalen Karmaşığına ait diğer granitoid sokulumlarında da izlenmekte, ancak gabronun granitoid sokulumlanndaki egemen litolojiyi oluşturan granitik kayaçlar ile olan yapısal ilişkisi arazi verileri ile kesin olarak tanımlanamamaktadır. Bu çalışma granit-gabro yapısal ilişkisinin belirlenmesine yönelik olarak, Ağaçören granitoidinin orta kesimlerinde yeralan Kapak Tepe ve Hav...
QoC And QoS bargaining for message scheduling in networked control systems
Şenol, Sinan; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal; Schmidt, Şenan Ece; Department of Electrical and Electronics Engineering (2012)
Networked Control Systems (NCS) are distributed control systems where the sensor signals to the controllers and the control data to the actuators are enclosed in messages and sent over a communication network. On the one hand, the design of an NCS requires ensuring the stability of the control system and achieving system response that is as close as possible to that of an ideal system which demands network resources. On the other hand, these resources are limited and have to be allocated efficiently to acco...
Citation Formats
E. Durak, M. K. Tural, and C. İyigün, “Ağaç Yapılı Verilerde Temel Bileşen Analizi,” presented at the 40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://www.yaem2021.org/static/Yaem2021_BildiriKitabi.pdf.