Okul Öncesi Dönem Ev Okuryazarlık Ortamının Ebeveyn Tutumları Açısından İncelenmesi /

2022-11-14
Altun, Dilek
Erden, Feyza
20.Uluslararası Sınıf Öğretmenleri Eğitimi Sempozyumu

Suggestions

Okul Öncesi Dönem Alıcı İfade Edici Kelime Bilgisinin Yordayıcısı Olarak Ev içi Okuryazarlık Ortamının İncelenmesi
Altun, Dilek; Erden, Feyza; Snow, Catherine E (2016-05-14)
Risky Play in Outdoor Early Childhood Settings: Teacher Attitudes and Views
Turgut Kurt, Rabia; Sevimli Çelik, Serap; Department of Early Childhood Education (2022-9)
The present study had the dual aims of examining (a) early childhood teachers’ risky play attitudes in relation to the various factors (e.g., preschool type, number of children in the class, presence of teachers’ aides, teaching experience, children’s age groups, and daily outdoor time, and (b) teachers’ views about children’s risky play. Explanatory sequential mixed-methods research was conducted using both quantitative and qualitative methods. The participants were in-service early childhood teachers work...
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının ve Ebeveynlerinin Fiziksel Aktivite Seviyesi
Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2016-04-15)
Dünya Sağlık Örgütü, dünyada neredeyse 40 milyondan fazla çocuğun (beş yaş altı) aşırı kilolu veya obez olarak tanımlandığını belirtmektedir. Her yaş grubu çocuklar için, fiziksel aktiviteye katılım obezitenin önlenmesindeki en ideal yöntemlerdendir. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Kurumu’nun (NASPE) Aktif Başlangıç Rehberi, çocukların aktivite düzeylerini artırmak ve desteklemek için ebeveynlerin önemli sorumlulukları olduğunu vurgulamaktadır. Bundan yola çıkılarak, bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem...
Investigating Preschoolers' Self-Care Behaviors: Teacher and Parent Reports
Altaş, Elif Naz; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2022-9-21)
The purpose of the study was to investigate and compare teachers’ and parents’ beliefs about children’s self-care behaviors considering child (age, gender, having sibling), parent (socioeconomic status) and teacher-related (teaching experience) characteristics and to investigate and compare the beliefs about the self-care implementations. Explanatory mixed-methods design was used. The data was gathered from 208 early-childhood educators in nine central districts of Ankara and 531 parents whose children were...
Okul öncesi dönem alıcı ifade edici kelime bilgisinin yordayıcısı olarak ev-içi okuryazarlık ortamının incelenmesi
Altun, Dilek; Erden, Feyza; Snow, Catherine (2016-04-15)
Okul öncesi dönem kelime bilgisi, çocukların sözel dil gelişiminin göstergesi olmakla birlikte gelecek okuma başarılarının da güçlü yordayıcılarından biridir (De-Jong ve Leseman, 2001; Muter, Hulme, Snowling, ve Stevenson, 2004; NELP, 2008; Storch ve Whitehurst, 2002). Kelime bilgisi çocukların çevreleri ile iletişim kurma, algılama, anlamlandırma ve kendilerini ifade etme süreçlerinde kullandıkları önemli bir araçtır. Aynı zamanda yazılı dilden anlam kurma süreci olan okuma becerisi için de temel unsurlard...
Citation Formats
D. Altun and F. Erden, “Okul Öncesi Dönem Ev Okuryazarlık Ortamının Ebeveyn Tutumları Açısından İncelenmesi /,” presented at the 20.Uluslararası Sınıf Öğretmenleri Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/101430.