Türkiye’de Sağ Popülizmin Mekansal ve Tarihsel Bir Analizi: DP, ANAP ve AKP Vakalarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

2023-02-01
Türk Sosyal Bilimler Derneği 17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Suggestions

Türkiye’de Sağ Popülizmin Mekansal ve Tarihsel Bir Analizi: DP, ANAP ve AKP Vakalarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi
Çınar, Süleyman Kürşat (2022-09-25)
Bu araştırma Türkiye siyasi tarihindeki devamlılıkları ve kırılmaları baskın ve popülist üç sağ siyasi parti olan Demokrat Parti (DP), Anavatan Partisi (ANAP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ekseninde tarihsel ve mekansal olarak değerlendirmektedir. Korelatif, regresif ve mekansal analizler yardımıyla bu üç partinin yerel (il) bazlı destek noktaları belirlenmekte ve kıyaslanmaktadır. Üç partinin bu bağlamdaki değerlendirmelerinde bazı benzerlikler gözlemlenmektedir. Bunlar, siyasi rekabetin doğas...
Türkiye’de Konut Kaynaklı Yoksulluk ve Konut Yoksulları: Ampirik Bir İnceleme
Kayacı, Burak; Özdemir Sarı, Özgül Burcu (2022-05-15)
The Ambivalent political agency of intellectual religious women in turkey: a case study of the abortion debate in 2012
Özcan, Tuğba; Mücen, Barış; Department of Sociology (2015)
This thesis attempts at providing a critical evaluation of Universalist Eurocentric conceptualization of agency. Taking the abortion debate in 2012 in Turkey as an empirical case, the thesis analyzes the statements of religious women who are publicly known to be intellectuals. Abortion debate is commentated around pro and con positions towards the abortion issue, which are reflected in the wider dichotomous categories of secularism and religiosity. Within this framework, Islamic discourse is taken nothing b...
Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Potansiyelini Ortaya Çıkarmak: Bir Sivil Toplum Örgütünün Rolü
Hasdoğan, Gülay Fatma (Tanıtım Sanatları ve Organizasyon Hiz. Ltd. Şti., 2006-11-01)
Türkiye’de Enerji Sektörünün Yeniden Yapılandırılması: Hukuksal Düzenlemeler, Kurumlar ve Piyasalaşma
Voyvoda, Ebru (İmge Kitabevi, 2014-04-01)
Citation Formats
S. K. Çınar, “Türkiye’de Sağ Popülizmin Mekansal ve Tarihsel Bir Analizi: DP, ANAP ve AKP Vakalarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi,” presented at the Türk Sosyal Bilimler Derneği 17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/102153.