Application of artificial neural networks in cryptology.

Download
1993
Tanrıverdi, Hüseyin

Suggestions

Application of electroanalytical methods in environmental analysis.
Yavuz, Hülya; Balkaş, Turgut; Department of Environmental Engineering (1993)
Application of fuzzy expert decision-making system for rock slope block-toppling modeling and assessment: a case study
Azarafza, Mohammad; Asghari-Kaljahi, Ebrahim; Ghazifard, Akbar; Akgün, Haluk (2020-07-01)
The strategy applied in this study is fuzzy logic based decision-making system to achieve a rapid way to assess block-toppling failure instability in discontinuous rock slopes as justified by kinematic analysis that are applied to real cases. Referring to fuzzy logic based decision-making; the best option was selected from multiple fuzzy variables through performing a comparison and by obtaining the fastest solution for approximation. The expert system offers a capable fuzzy application for engineering judg...
Application of remote sensing in archaeology
Erdoğar, Nalan Jale; Özer, Ay Melek; Yıldırım, Hülya; Department of Archaeometry (1997)
Havacılık Nöroergonomisinde Optik Beyin Görüntüleme Uygulamaları
Çakır, Murat Perit (2021-06-01)
Pilotların, insansız hava aracı operatörlerinin, hava trafik kontrolörlerinin eğitim ve uçuş faaliyetleri sırasında bilişsel durumlarının takibini sağlayacak nesnel yöntemlerin geliştirilmesi uçuş emniyetinin sağlanması, eğitim süreçlerinin optimizasyonu ve yenilikçi insan-makine arayüzlerinin tasarımı bakımından kritik önem taşımaktadır. İşlevsel Yakın-Kızılötesi Tayfölçümü (functional near infrared spectroscopy – fNIRS) optik beyin görüntüleme teknolojisi gibi saha kullanımına uygun, portatif ve güvenilir...
Application of Dempster-Schafer Method in Family-Based Association Studies
Rajabli, Farid; Goktas, Unal; İnan, Gül (2013-07-01)
In experiments designed for family-based association studies, methods such as transmission disequilibrium test require large number of trios to identify single-nucleotide polymorphisms associated with the disease. However, unavailability of a large number of trios is the Achilles' heel of many complex diseases, especially for late-onset diseases. In this paper, we propose a novel approach to this problem by means of the Dempster-Shafer method. The simulation studies show that the Dempster-Shafer method has ...
Citation Formats
H. Tanrıverdi, “Application of artificial neural networks in cryptology.,” Middle East Technical University, 1993.