Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
ODTÜ Gelişme Dergisi, 25(2), 1998
ODTÜ, ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
Yeni teknolojiler işsizlik yaratıyor mu? Türk metal eşya - makina sanayiinde yeni teknolojilerin istihdama etkisi
Ansal, Hacer (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan bir ülkede yeni teknolojilerin istihdam etkisinin üç ayrı düzeyde, yani makro, sektörel ve firma bazında incelenmesine yöneliktir. Geleneksel iktisat kuramında teknolojik değişim ile iş...
Nominal stylized facts of Turkish business cycles
Alper, C. Emre (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
This paper investigates the basic nominal stylized facts of business cycles in Turkey using monthly data from 1978:1 to 1997:7 and the methodology suggested by Kydland and Prescott (1990). In particular, correlations of th...
1980 Sonrası Türkiye'de sermaye birikimi ve kriz
Altıok, Metin (1998)
Dünya kapitalist birikim süreci 1960'ların sonlarından itibaren bir durgunluğa ve krize girmiştir. Zaman zaman durgunluğun aşılıyor gibi görünmesine rağmen sistem kendi içsel çelişkilerini günümüze kadar taşımıştır. Bu çel...
Exchange rate regime and fiscal stability: An application to Turkey
Erol, Turan (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
Devaluation may under some conditions inflict a capital tax on domestic bond holders and thus reduce the debt service burden. These conditions are the fully flexible domestic goods prices and the long-term maturity of gove...
Düşük oranlı ve sürekli kur ayarlamalarının enflasyon üzerinde etkisi
Fisunoğlu, H.Mahir; Çabuk, H.Altan (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
Bu çalışmada sürekli ve düşük oranlı-(SDOD) develüasyonun enflasyon üzerindeki etkisi Türkiye için incelenmiştir. 1981 yılından itibaren uygulanan bu politikanın enflasyon üzerinde arttırıcı etkisi olduğu görüşü yaygındır....
Determinants of female (non-) participation in the urban labour force in Turkey
Özar, Şemsa; Günlük-Şenesen, Gülay (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
This study attempts to explore the determinants of non-participation, that is, factors influencing women's decision not to enter the labour force in urban Turkey. It adopts an approach which emphasises women's socio-demogr...
Mali açıkların Türkiye ekonomisi üzerindeki rolü ve enflasyonla mücadelede etkili politikaların seçimi
Saraçoğlu, Bedriye (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
Fiscal deficit in Turkey has been higher than the developing country's average. Understanding the macroeconomic structure of Turkish economy requires to analyse the reasons behind the chronic inflation. Main goal of this p...
Türkiye'de kamu (açığının) finansmanı ve enflasyon vergisi
Sönmez, Sinan (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
Bu yazıda enflasyon vergisinin teorik çerçevesi çizilmekte ve Türkiye'de borçlanma ile parasallaşmanın kamu/btitçe açığının finansmanındaki yeri ve etkileri incelenmektedir. İç borç stokunun bir bölümünün parasallaşması, ç...
Citation Formats