Directorate of Strategy Development

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Researcher (1)
Publication (1)

Has File(s)
No (1)
Yes (1)

Author
Tipioğlu, Bahar (2)

Subject

Date Issued
2020 - 2023 (2)

Item Type
Book Chapter (1)

Recent Submissions

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE MALİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Tipioğlu, Bahar (Platanus Publishing, 2023-10)
Çalışma, djital dönüşüm süreçleri, ülkelerdeki mali reformlar sonrasında ortaya çıkan mali yönetim bilgi sistemleri ihtiyaçları ve bu sistemlerin üniversitelerdeki uygulamaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Özellikle, akademik...
Bahar Tipioğlu
Directorate of Strategy Development
Citation Formats