Applied Ethics Research Center (UEAM)

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (2)

Has File(s)
No (1)
Yes (1)

Author
Binark, Ferruh Mutlu (1)
Karataş, Şule (1)
Tözer, Ayhan (1)
Yalçın, Haydar (1)
Çomu, Tuğrul (1)

Subject
Alternatif platformlar (1)
Altyapı ve hizmete dayalı rekabet (1)
Ex ante ve ex post düzenleme (1)
GeniĢbant internet (1)
Yeni nesil Ģebekeler (1)

Date Issued
2011 - 2017 (2)

Item Type
Article (1)
Conference Paper (1)

Recent Submissions

Data Ethics Policy in Social Science Research in Turkey: Gathering Data from Social Media
Karataş, Şule; Binark, Ferruh Mutlu; Yalçın, Haydar; Çomu, Tuğrul (null; 2017-11-30)
In Turkey, recently the researches on social media, which fall into the scope of social science, have been conducted primarily by collecting the content produced by users in the interface. Such content has been mapped in v...
Genişbant Internet Hizmetleri Piyasasında Düzenleme, Rekabet ve Düzenleyici Kurum Politikalarının Değerlendirmesi
Tözer, Ayhan (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2011)
GeniĢbant internet hizmetleri1 , bilgi ekonomisinin en önemli altyapılarından birini oluĢturmakta ve hem sosyal hem de iktisadi pek çok alanda yeni dönüĢümlere sebep olmaktadır. Bu bağlamda, ülkelerin rekabet avantajlarını...
Citation Formats