Redefinition of the regional policies of turkey with regard to the new regional strategies of the new regional strategies of the european union.

Download
2002
Ergin, Didem

Suggestions

Redefining accessibility and space use in city centres as it regards responsive urban design
Kaplan, Hülagu; Tankut, Gönül; Department of City and Regional Planning (1998)
Redefining the concept of public interest in the context of democracy: its relevance to locality
Duman, Betül; Aksoy, Şinasi; Köker, Levent; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (1997)
Reconceptualizing the relationship between the International Community and the Nationalist Parties in Bosnia-Herzegovina
Meinshausen, Paul; Türkeş, Mustafa; Department of Eurasian Studies (2008)
This thesis is an endeavor to develop a more thorough and nuanced understanding of the relationship between international and local actors in the post-Dayton state-building process in Bosnia. While state-building in Bosnia has received a considerable amount of attention and study, apprehension and depiction of the relationship between the international community and Bosnian governing officials has remained relatively homogeneous. This dominant account of the relationship has been that it is a contentious an...
Redefining English Language Teaching and Teacher Education
Kaçar, Işıl Günseli (Peter Lang Publishing, Inc., 2020-12-01)
Redefinition Of Architectural Representation In The Computational Design Environment: Numeric Representation
Uçar, Başak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Bu makalede, 20. yüzyılda bilim, matematik, geometri, bilgisayar destekli iletişim ve tasarım alanlarındaki gelişmelerin doğrudan ya da dolaylı olarak mimari tasarım ve temsil süreçlerinde tanımlamış olduğu sıçramalar incelemiştir. Makale kapsamında, havacılık, otomotiv veya gemi sanayisi gibi alanlarda kullanılmakta olan sayısal tasarım araçlarının ve stratejilerinin mimari tasarım ve temsil süreçlerine dahil edilmesi bu süreçleri değiştiren ve dönüştüren bir gelişme olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, sad...
Citation Formats
D. Ergin, “Redefinition of the regional policies of turkey with regard to the new regional strategies of the new regional strategies of the european union.,” Middle East Technical University, 2002.