Redefinition Of Architectural Representation In The Computational Design Environment: Numeric Representation

Download
2011
Uçar, Başak
Bu makalede, 20. yüzyılda bilim, matematik, geometri, bilgisayar destekli iletişim ve tasarım alanlarındaki gelişmelerin doğrudan ya da dolaylı olarak mimari tasarım ve temsil süreçlerinde tanımlamış olduğu sıçramalar incelemiştir. Makale kapsamında, havacılık, otomotiv veya gemi sanayisi gibi alanlarda kullanılmakta olan sayısal tasarım araçlarının ve stratejilerinin mimari tasarım ve temsil süreçlerine dahil edilmesi bu süreçleri değiştiren ve dönüştüren bir gelişme olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, sadece tasarım fikirlerinin ve mimari çözümlerin ifadesi olarak değil, sözlü, görsel ve sayısal ifade biçimlerini kullanan bir dil olarak da yorumlanabilen mimari temsilin ve ortografik çizimin, sayısal tasarım ve üretim süreçlerindeki gelişmelere paralel olarak yeni bir sıçramaya tanıklık ettiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, sözkonusu sayısal tasarım araç ve yöntemlerinin mimari tasarım süreçlerinde kullanılmasının tasarım fikirleri ve onların mimari temsili arasındaki ilişkileri bulanıklaştırdığı vurgulanmış ve görsel olmayan sayısal temsilin bir strateji olarak benimsenmesi ele alınmıştır.

Suggestions

Magnetohydrodynamic nanofluid and convective heat transfer
Bozkaya, Canan(2016-12-31)
Bu projede; dışarıdan uygulanan bir manyetik alanın, farklı geometrik şekillere sahip kapalı oyuklar içerisinde doğal konveksiyonla nanoakışkan ısı transferi problemi üzerindeki etkileri sayısal olarak araştırılacaktır. İki boyutlu, durağan, sıkıştırılamaz, laminer akışı genelleyen süreklilik, momentum ve enerji denklemleri magnetohidrodinamik prensibleri göz önünde bulundurularak elde edilecektir. Bu çalışmada, denklemler stream fonksiyonu-vortisite-ısı formunda yazılacak ve denklemlerin çözümünde karşıl...
Social identity and constructions of European Union among Turkish University youth
Cem, Nevra; Hortaçsu, Nuran; Department of Psychology (2003)
The aim of this study was twofold: to investigate (i) the relationship between values, social identities, constructions of European Union (EU) and (ii) reactions to December 12th Copenhagen decision concerning Turkey. In order to fullfil the aim, two methodologically different analyses were carried out: A qualitative analysis of newspapers representing different ideologies, and a quantitative analysis of Turkish university students̕ responses to questionaries. The qualitative analysis revealed different con...
Investigation of effects of school type, gender and grade level on students' attitudes toward technology
Çatak, Melek; Bulut, Safure; Department of Science and Technology Policy Studies (2003)
The purposes of the study were to investigate the technological background of 6th, 7th, and 8th grade students with respect to school type, gender, and grade level and to examine the effects of school type, gender, and grade level on 6th, 7th, and 8th grade students' attitudes toward technology. The research was conducted on 569 students. The number of subjects in 6th, 7th, and 8th grade students were 196, 181, and 192 respectively. According to gender, the number of girls and boys were 260 and 309 respecti...
From private gardens to public parks and back again; the transformation of green spaces of Tabriz in the twentieth century
Tofigh Kouzehkanani, Ataollah; Zelef, Mustafa Haluk; Department of Architecture (2020-9)
This study aims to shed light on the transition of the green space concept in Iran and particularly in Tabriz from the urban private courtyard house gardens to the public parks, and back to the private gardens in the countryside during the 20th century. Two major political revolutions in the contemporary history of Iran constitute the background of these spatial transformations. Rapid modernization orchestrated by Reza Shah Pahlavi transformed all aspects of people’s private lives in Iran after 1925 includi...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK İLE SOSYAL AĞ KULLANIM AMAÇLARI ve PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI
Demir, Ayhan Gürbüz(2017-12-31)
Bu projede üniversite öğrencilerinde; yalnızlık ile sosyal ağ kullanım amaçları, problemli internet kullanımı arasındaki ilişki incelenmektedir.
Citation Formats
B. Uçar, “Redefinition Of Architectural Representation In The Computational Design Environment: Numeric Representation,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 99–107, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2011/cilt28/sayi_1/99-107.pdf.