A 3D experimental study on the stability coefficients for breakwaters armoured with antifer blocks under nonbreaking waves

Download
1998
Kahyaoğlu, İhsan Çağlar

Suggestions

A 3D experimental study on the stability coefficients for breakwaters armoured with antifer blocks under breaking waves
Yüncü, Hakan; Ergin, Ayşen; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Department of Civil Engineering (1998)
A 3D experimental study on the stability coefficients for breakwaters armored with concrete cubes
Armağan, Cenk; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Ergin, Ayşen; Department of Civil Engineering (1997)
A numerical study on MHD mixed convection flow with a solid body
Bozkaya, Canan(2014-12-31)
Bu projede, kare kesitli bir oyuk içerisinde, dışarıdan uygulanan manyetik alan etkisinde olan magnetohidrodinamik (MHD) birleşik (doğal ve zorlanmış) konveksiyonla ısı transferi ve laminer akış sayısal olarak incelenecektir. Oyuğun karşılıklı iki kenarı farklı sıcaklıklara maruz kalırken, diğer kenarları yalıtımlıdır ve bir kenarı hareketli olarak alınmaktadır. Ayrıca, oyuğun içine kare şeklinde bir blok yerleştirilerek, bu engelin oyuktaki birleşik konveksiyon ısı transferine etkileri araştırılacaktır. İ...
A numerical study on MHD mixed convection flow
Bozkaya, Canan (null; 2014-09-02)
A parametric study investigating the inertial soil-structure interaction effects on global and local deformation demands of multistory steel mrf structures resting on surface rigid mat foundations
Utkutuğ, Deniz; Gülkan, Polat; Department of Civil Engineering (2009)
In reality, dynamic response of a structure supported on a compliant soil may vary significantly from the response of same structure when supported on a rigid base. A parametric study is conducted for the analysis of the variation in the global and the local deformation demands caused by the inertial soil-structure interaction effects. For the purposes of the study, nonlinear dynamic analyses are performed on 7 steel moment-resisting frame models, which are prepared by the virtue of fixed-base and flexible-...
Citation Formats
İ. Ç. Kahyaoğlu, “A 3D experimental study on the stability coefficients for breakwaters armoured with antifer blocks under nonbreaking waves,” Middle East Technical University, 1998.