A numerical study on MHD mixed convection flow

2014-09-02

Suggestions

A numerical study on MHD mixed convection flow with a solid body
Bozkaya, Canan(2014-12-31)
Bu projede, kare kesitli bir oyuk içerisinde, dışarıdan uygulanan manyetik alan etkisinde olan magnetohidrodinamik (MHD) birleşik (doğal ve zorlanmış) konveksiyonla ısı transferi ve laminer akış sayısal olarak incelenecektir. Oyuğun karşılıklı iki kenarı farklı sıcaklıklara maruz kalırken, diğer kenarları yalıtımlıdır ve bir kenarı hareketli olarak alınmaktadır. Ayrıca, oyuğun içine kare şeklinde bir blok yerleştirilerek, bu engelin oyuktaki birleşik konveksiyon ısı transferine etkileri araştırılacaktır. İ...
A numerical study on magneto-hydrodynamic mixed convection flow
Bozkaya, Canan (2014-01-01)
This paper, describes a study conducted to numerically investigate the two-dimensional, steady, laminar, magneto-hydrodynamic mixed convection flow and heat transfer characteristics in a lid-driven enclosure beneath an externally applied magnetic field. A solid square block is placed inside the cavity. The governing equations in the form of a stream function-vorticity-temperature formulation are solved numerically using the dual reciprocity boundary element method with constant elements. Treatment of nonlin...
A study on the performance the CdZnxTe1-x radiation detectors grown by vertical gradient freeze (VGF) technique
Bender, Deniz; Turan, Raşit; Ünalan, Ayşe Merve; Ünal, Mustafa; Balbaşı, Özden Başar; Yılmaz, Ercan (null; 2019-06-14)
A 3D experimental study on the stability coefficients for breakwaters armoured with antifer blocks under nonbreaking waves
Kahyaoğlu, İhsan Çağlar; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Ergin, Ayşen; Department of Civil Engineering (1998)
A scaled study on the effect of blockage on tunnel fires
Shafee, Sina; Yozgatlıgil, Ahmet (null; 2017-09-21)
Citation Formats
C. Bozkaya, “A numerical study on MHD mixed convection flow,” 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82848.