Contractionary effects of Devaluation : A simulation analysis

Download
1999
Tunail, Şölen

Suggestions

Growth effects of local government spending: evidence from outer space
Ceylan, Elif Semra; Öcal, Nadir; Tümen, Semih; Department of Economics (2016)
In this study, we estimate the local government spending multiplier for Turkey using the province-level variation in government spending for 2002-2013. The main diffculty is that there is no official province-level GDP reported for this period. We use the night lights data as a proxy to construct province-level GDP indices for Turkey between 2002-2013. Employing an instrumental variables (IV) strategy motivated by the structure/timing of local elections in Turkey, we find that 1 Turkish lira public investme...
Gelişmekte olan ekonomilerde global risk algılamasının çeşitlendirme etkisi
Hacıhasanoğlu, Erk; Soytaş, Uğur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-4)
Yatırımcılar, gelişen teknoloji ile birlikte ekonomi ve finansal sistemler entegre oldukça portföy riskini azaltmak için uluslararası piyasalarda çeşitlendirmeye daha çok yönelmeye başlamışlardır. Literatürde global risk algısında yaşanan değişimlerin özellikle gelişmekte olan ülke piyasalar arasında krizin yayılmasında etkisi olduğu öne sürülmektedir. Bu makalede global risk algısını yansıtan uluslararası oynaklığın, Türkiye’nin de dahil olduğu sekiz gelişmekte olan ülkenin kredi iflas takası primine etkis...
Growth trends and dynamics of capital accumulation in underdeveloped regions: a case study in the Eastern Anatolia
Erendil, Asuman; Eraydın, Ayda; Department of Regional Planning (1990)
Curve generation in planar mechanisms.
Ösdil, Ö. Selçuk; Department of Mechanical Engineering (1979)
DIVERSIFICATION BENEFIT AND RETURN PERFORMANCE OFREITS USING CAPM AND FAMA FRENCH EVIDENCES FROM TURKEY
Yılmaz, Bilgi; Coşkun, Yener; Kestel, Sevtap Ayşe (null; 2016-12-05)
Citation Formats
Ş. Tunail, “Contractionary effects of Devaluation : A simulation analysis,” Middle East Technical University, 1999.