Ceren Öztekin

E-mail
ceren@metu.edu.tr
Department
Department of Mathematics and Science Education
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Argümantasyon Sürecine Katılan Ortaokul Öğrencilerinin Argümantasyon Şemalarının İncelenmesi
Şen, Mehmet; Sungur, Semra; Öztekin, Ceren (2023-09-27)
Exploration of middle school students’ scientific epistemological beliefs and their engagement in argumentation
Şen, Mehmet; Sungur, Semra; Öztekin, Ceren (2023-01-01)
Epistemological beliefs and argumentation are two important themes in science education, but research on the relationship between them is scarce. We treated epistemological beliefs in our study considering the cognitivist ...
Effectiveness of Argument-Based Inquiry Approach on Grade 8 Students' Science Content Achievement, Metacognition, and Epistemological Beliefs
Deprem, Sabahat Tugce Tucel; Çakıroğlu, Jale; Öztekin, Ceren; KINGIR, SEVGİ (2022-07-01)
The quasi-experimental, two-group (treatment and comparison), pretest-posttest study of metacognition, epistemological beliefs, and science content achievement explored the effectiveness of argument-based inquiry (ABI) ins...
Interactions among Topic-Specific Pedagogical Content Knowledge Components for Science Teachers: The Impact of Content Knowledge
Şen, Mehmet; Demirdöğen, Betül ; Öztekin, Ceren (2022-01-01)
This study investigated in what ways and to what extent the interactions between the components of pedagogical content knowledge (PCK) differ for junior high school science teachers with different levels of content knowled...
Syntactic Aspects of Subject Matter Knowledge: Eliciting Experienced Science Teachers’ Nature of Science Views in Relation to HumanBody Systems
Kınık, Elif; Öztekin, Ceren (2021-09-02)
Middle School Students' Perceptions of Scientists and Engineers and Their Interest Towards STEM Careers
Güler Nalbantoğlu, Fulden; Çetinkaya Aydın, Gamze; Çakıroğlu, Jale; Öztekin, Ceren (2021-09-02)
Hava, İklim ve Mevsimler: Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgileri
Sağbilge, Kübra; Öztekin, Ceren (2021-05-21)
Kişisel normları açıklayan faktörler cinsiyete göre değişir mi?
Ateş, Hüseyin; Öztekin, Ceren; Teksöz, Gaye (2021-05-21)
Bu çalışmanın amacı, kişisel normları yordayan faktörleri (öz kimlik, temel değerler ve ekolojik dünya görüşü) cinsiyet perspektifinden iki ayrı kavramsal model ile incelemektir. Araştırmaya farklı şehirlerdeki üniversitel...
8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Kariyer Seçimlerinin Beklenti-Değer Kuramı Çerçevesinde Nitel Olarak İncelenmesi
Karaca, Elif Ünzile; Öztekin, Ceren; Sungur, Semra (2021-05-19)
Modelling pre-service science teachers' pro-environmental behaviours in relation to psychological and cognitive variables
Şahin, Elvan; Öztekin, Ceren (Informa UK Limited, 2020-08-01)
Grounded in large-scale studies, this research further investigates the nature of pro-environmental behaviours and related factors by selecting a nation-wide sample of Turkish pre-service science teachers as educators of f...
Citation Formats