8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Kariyer Seçimlerinin Beklenti-Değer Kuramı Çerçevesinde Nitel Olarak İncelenmesi

2021-05-19
Karaca, Elif Ünzile
Öztekin, Ceren
Sungur, Semra
XIV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Suggestions

8. Sınıf Öğrencilerinin Eğim Kavramına Yönelik Kavrayışları
Aytekin, Emine; acar, ece; Işıksal Bostan, Mine (2021-01-01)
Examining 8th grade students’ perception of learning environment of science classrooms in relation to motivational beliefs and attitudes
Arısoy, Nazmiye; Çakıroğlu, Jale; Department of Educational Sciences (2007)
The classroom has become an important focus of educational research because most learning takes place there. The purpose of this study was to examine 8th grade students perception of science classroom environment from constructivist perspective and investigate the association between students perceptions, motivational beliefs and attitudes toward science. In addition in this study the affects of gender difference on students’ constructivist learning environment, motivation and attitude toward science were i...
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üç Farklı Sosyobilimsel Konu Hakkındaki İnformal Muhakemelerinin İncelenmesi
Irmak, Nesibe Fatma Nur; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale (2021-05-21)
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimin Doğası Anlayışlarının İncelenmesi
Irmak, Nesibe Fatıma Nur; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale (2021-10-01)
Eighth grade students' emotion regulation strategies during test taking: the role of gender, cognitive appraisal processes, academic self-efficacy, and test anxiety
Güçlü, Ayşegül; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Educational Sciences (2009)
The purpose of the study was to examine the role of test anxiety, academic self-efficacy, and cognitive appraisal processes in predicting eighth grade students’ emotion regulation strategies during test taking. In addition, gender was included as a predictor in the study. The sample of the study consisted of 778 eighth grade students (398 females and 380 males) in 17 schools of Çankaya and Yenimahalle districts in Ankara. Emotion Regulation during Test Taking Scale (ERT) (Schutz, Distefano, Benson, & Davis,...
Citation Formats
E. Ü. Karaca, C. Öztekin, and S. Sungur, “8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Kariyer Seçimlerinin Beklenti-Değer Kuramı Çerçevesinde Nitel Olarak İncelenmesi,” presented at the XIV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Burdur, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/90793.