Türkiye Derin Denizlerinde Anaerobik ve Kemosentetik Ekosistemler

2021-11-01
Yücel, Mustafa
Akçay, İsmail
Ermiş, Esra
Esti, Mertcan
Tanık, Gamze

Suggestions

Türkiye Bal Arıları Genetik Farklarının Koloni Dayanıklılığına (Vitality) Etkileri
Kence, Aykut; Bilgin, Cemal Can; Doğaroğlu, Muhsin; Ünal, Hüseyin Hasan; Yücel, Banu; Kence, Meral(2014)
Türkiye'deki sıcak su kaynaklarından termofilik Archea bakterilerin izolasyonu ve Archea orijinli bir termofilik serin proteaz geninin E. coli'de klonlanması
Kocabıyık, Semra; Akkaya, Mahinur; Erduran, İpek; Özdemir, İnci; Erdem, Bilge(2000-08-01)
Bu çalışmada Batı, Kuzey ve Orta Anadolu'da çeşitli jeotermal alanlardaki sıcak su kaynaklarından ve Olimpus Dağı'ndaki (Antalya) yanan yarıklardan toplam 24 adet aerobik termoasidöfilik Bacteria ve Archeabacteria izole edilmiştir. Suşların büyük bir kısmı "orta derecede termofılik" mikroorganizmalar olup, 50°C-70°C'de ve pH 2-5'de optimum gelişme göstermiştir. İzolatların bir tanesi dışında hepsi gram-negatif olup çeşitli organizasyonlarda uzun yada kısa çubuk şeklindedirler, ve çoğu spor oluşturmaktadır. ...
Türkiye'nin poliklorlu bifeniller kaynaklı kirlilik durumunun belirlenmesi ve bu kirleticilerin akıbetinin incelenmesi
Gedik, Kadir; İmamoğlu, İpek; Demircioğlu, Filiz; Akduman, Nazan(2010-01-01)
Türkiye'de Bal Arısı Irklarında Hastalık Ve Kimyasallara Direnç
Kence, Aykut(2010-12-31)
Türkiye’nin Akdeniz Sahillerinde Mikro-Plastik Kompozisyonu ve Miktarının Belirlenmesi; Mikro Plastiklerin Deniz Ürünlerinde Olası Biyolojik Birikimi
Kıdeyş, Ahmet Erkan; Salihoğlu, Barış; Eraslan, Durali; Emre, Yılmaz; Jovanovic, Boris(2018-06-01)
Dünya ve Türkiye denizleri için denizel atık ve mikroplastik kirliliği her geçen gün artış gösteren çok önemli bir problemdir. 2015 yılı deniz yüzeyinden elde edilen mikroplastik miktarı 16.339 ve 520.213 adet km-2 arasında, ve 2016 yılında ise 39.559 ve 1.043.675 adet km-2 arasındadır. 2015 yılı su kolonu örneklerindeki mikroplastik miktarı 0,58 ve 26,37 adet m-3 arasındadır. 2016 yılında ise bu oran 0,17 ve 13,83 adet m-3 arasında değişmektedir. 2015 yılı sediman örneklemesinde, Mersin Karaduvar önü...
Citation Formats
M. Yücel, İ. Akçay, E. Ermiş, M. Esti, and G. Tanık, Türkiye Derin Denizlerinde Anaerobik ve Kemosentetik Ekosistemler. 2021.