Arife Zenginer Yılmaz

E-mail
aryilmaz@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Marine Sciences
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Outreach and Communication in Marine Geosciences: The Integrated Strategy of METU Institute of Marine Sciences to Engage Communities in Turkey and Europe
Şahin, Ezgi; Yücel, Mustafa; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Zenginer Yılmaz, Arife; Salihoğlu, Barış (2019-08-23)
Seas, coasts and the geochemical processes therein provide invaluable ecosystem services. However, impacts from climate change and anthropogenic effects threaten the sustainability of these services, requiring innovative, ...
Outreach and communication in marine geosciences: The integrated strategy of METU Institute of Marine Sciences to engage communities in Turkey and Europe
Şahin, Ezgi; Yücel, Mustafa; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Zenginer Yılmaz, Arife; Salihoğlu, Barış (2019-08-19)
Seas, coasts and the geochemical processes therein provide invaluable ecosystem services. However, impacts from climate change and anthropogenic effects threaten the sustainability of these services, requiring innovative, ...
MERSİN KÖRFEZİ NDE ZOOPLANKTON GRUPLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI
Zenginer Yılmaz, Arife (null; 2016-07-15)
Denizlerin Önemi Hakkında Gelecek Nesillerimizi Bilinçlendirme Çalışmaları
Kıdeyş, Ahmet Erkan; Zenginer Yılmaz, Arife; Topaloğlu, Bülent; Dağtekin, Büket Buşra; Tezcan, Devrim; Yücel Gier, Güzel; Dağtekin, Murat; Yurtdaş, Soner; Ak Örek, Yeşim (2016-06-03)
Katı ve sıvı atıkların denizlere bırakılması, doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmesi ve kıyılarımızın doğal yapılarının tahribatı gibi insan kaynaklı baskıların deniz ekosistemi üzerinde etkileri yapılan bilimsel ça...
Marine science education for primary schoolchildren- " I know and protect my seas"
Akçay, İsmail; Saydam, Gülce; Akoğlu, Ekin; Tezcan, Devrim; Salihoğlu, Barış; Gazihan Akoğlu, Ayşe; Zenginer Yılmaz, Arife; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Linder, Carina; Güraslan, Ceren; Tutsak, Ersin; Yılmaz, E.; Gücü, Ac; Akpınar, Anıl; Şahin, E.; E,, Avcı; Gökdağ, Kerem; Schulze, Leona; Beklen, Mehmet; et.al. (null; 2014-10-01)
Annual variations in biochemical composition of size fractionated particulate matter and zooplankton abundance and biomass in Mersin Bay, NE Mediterranean Sea
Zenginer Yılmaz, Arife (2010-05-01)
Seasonal changes in biochemical composition of different particle size classes (pico-, nano- and micro-particulate matter) and the zooplankton abundance and biomass were studied in NE Mediterranean between November 2004 an...
Domoic acid production by Pseudo-nitzschia calliantha Lundholm, Moestrup et Hasle (bacillariophyta) isolated from the Black Sea
Besiktepe, Sengul; Ryabushko, Larisa; Ediger, Dilek; Yimaz, Doruk; Zenginer Yılmaz, Arife; Ryabushko, Vitaly; Lee, Raisa (2008-06-01)
A species of Pseudo-nitzschia isolated from Sevastopol Bay, Black Sea, was examined for its toxicity. The species was identified as P. calliantha Lundholm, Moestrup et Hasle based on SEM and TEM examination. Domoic acid (D...
Citation Formats