Denizlerin Önemi Hakkında Gelecek Nesillerimizi Bilinçlendirme Çalışmaları

2016-06-03
Kıdeyş, Ahmet Erkan
Kıdeyş, Alison
Zenginer Yılmaz, Arife
Gazihan Akoğlu, Ayşe
Topaloğlu, Bülent
Dağtekin, Büket Buşra
Tezcan, Devrim
Avcı, Esat
Yücel Gier, Güzel
Dağtekin, Murat
Yurtdaş, Soner
Ak Örek, Yeşim
Katı ve sıvı atıkların denizlere bırakılması, doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmesi ve kıyılarımızın doğal yapılarının tahribatı gibi insan kaynaklı baskıların deniz ekosistemi üzerinde etkileri yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konmaktadır. İnsan kaynaklı baskılar sonucu denizlerdeki biyoçeşitlilik azalmakta ve barındırdıkları canlılara geri dönüşü olmayan zararlara neden olmaktadır. Bu yüzden, ileride bilimadamı, politikacı ya da karar verici olacak olan geleceğimizin teminatıçocuklarımıza yönelik yaptığımız uygulamalı deniz bilimleri eğitim faaliyetleri hayati önem taşımaktadır. Bilinçlendirme çalışmaları ile çocukların her birinin doğaya vecanlılar arasındaki ilişkilere bakış açıları değişmekte vecanlıları korumaya yönelik sorumluluk kazanmaktadırlar.Deniz kaplumbağaları için doğal bir üreme alanı olan Enstitümüz (ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü) sahilinin korunması için 2012 senesinde enstitümüzdeki bir grup bilimadamı ilkokul ve ortaokul çocuklarına yönelik bilinçlendirme çalışmalarını başlatmıştır.2 yıldır çocuklara yönelik gerçekleştirilen birçok uygulamalı deniz bilimleri eğitim programından sonra yerel halktan olumlu dönüşler gelmiş, programı ulusal boyuta taşıyarak daha fazla çocuğa ulaşmak için programı İstanbul, İzmir ve Trabzon’da da 2014 yılından bu yana uygulanmaya başlanmıştır. Yaklaşık dört yıldır Mersin başta olmak üzere Trabzon, İzmir ve İstanbul’da yapılan yarım ve tam günlük eğitimler neticesinde 4000’in üzerinde öğrenciye ulaşılmıştır. ‘Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum’ Uygulamalı deniz bilimleri eğitim programı iki aşamalı yapılmaktadır. ‘Denizimi Tanıyorum’ ile denizlerin ve deniz bilimlerinin önemi, deniz ekosistemi hakkında temel kavramlar, biyoçeşitliliğin önemi ve insan kaynaklı baskıların denizel çevre üzerindeki olumsuz etkileri anlatılmaktadır. ‘Denizimi Koruyorum’ ile hangi türlerin nesli tehlike altında olduğu ve nasıl korunması gerektiği, denizel çevreyi insan baskılarından nasıl korumamız gerektiği hakkında bilgiler verilmektedir. Çocuklarda farkındalığı artırmak için eğitimler seminerler, posterler, videolar, arazi gözlemleri, oyunlar ve eğitici bilime deneyleri eşliğinde yapılmakta olup donanımlı çevre gönüllüleri olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.
Citation Formats
A. E. Kıdeyş et al. , “Denizlerin Önemi Hakkında Gelecek Nesillerimizi Bilinçlendirme Çalışmaları,” presented at the Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73904.