İbrahim Semih Akçomak

E-mail
akcomak@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Social Sciences
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
The interplay between science and invention networks in knowledge cohesion: Evidence from European Regions
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan (2021-09-09)
Türkiye’de ve dünyada kuantum teknolojilerinin mevcut durumu: Toplumsal çerçeveden bir bakış
Akçomak, İbrahim Semih; Seskir, Zeki Can (2021-09-01)
Türkiye'nin Yenilik Tabanlı Girişimcilik Öyküsü: Nereden Nereye?
Akçomak, İbrahim Semih; Çetindamar Kozanoğlu, Dilek; Tandoğan, Vedat Sinan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-09-01)
Türkiye'de Kuluçkalar: Eski Yapılar ile Yeni Yapılar Birarada Yaşayabilir mi?
Akçomak, İbrahim Semih (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-08-01)
Türkiye'de ekonomik büyüme ve planlama
Akçomak, İbrahim Semih (2021-06-01)
Orta-teknoloji Tuzağında Devletin Rolü
Akçomak, İbrahim Semih (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-03-01)
Is There Knowledge Convergence Among European Regions? Evidence from the European Union Framework Programmes
Erdil, Erkan; Akçomak, İbrahim Semih (2021-03-01)
Hinging on the collaboration-induced knowledge diffusion literature, this paper aims at investigating how the landscape of knowledge production and diffusion has changed over the years and whether there is evidence of know...
Economic Drivers as Anchors of EU-Turkey Relations: Trade, Finance and Knowledge
Erdil, Erkan; Akçomak, İbrahim Semih (Nomos Verlagsgesellschaft, 2021-03-01)
The interplay between science and invention networks in knowledge cohesion: Evidence from European Regions
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan (2021-01-19)
Devlet kaynaklı teknolojik gelişme: girişimci devlet ve doğurgan devlet
Akçomak, İbrahim Semih (İletişim Yayınları , 2020-11-01)
Citation Formats