Türkiye'de Kuluçkalar: Eski Yapılar ile Yeni Yapılar Birarada Yaşayabilir mi?

2021-08-01

Suggestions

Türkiye'de Yenilikçiliğe 'Bütüncül Ekonomik' Yaklaşım : Ekonomi-politik ve Kültürel Değerler
Çakmakçı, Ufuk M. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu makalede, kapitalizmin en kritik ve zorlu süreçlerinden birisi olan yenilikçilik konusunda Türk girişimciliğinin sığlığı devlet, ekonomi ve toplumu kapsayan ‘bütüncül bir ekonomik’ bakış açısı ile irdelenmeye çalışılıyor. Bu noktada Türk devletinin kalkınmacı kapasitesinin sınırları çizilirken, Türk girişim geleneğinin de bütünlüğün gerektirdiği açılımların aksine sığ bir şekilde salt kendi çıkarlarına odaklandığı belirtiliyor. Tarihsel açıdan bakıldığında ne devlet düzenlemelerinin ne de kültürel değerl...
Rank-Size Distributions For Small Settlements In Turkey
Gülöksüz, Güven (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Students of the system of cities have observed a remarkable regularity in the distribution of the city-size clusters. Within a given area-countries, regions, etc.- cities have been found to display a definite hierarchic distribution: One city appears to be dominant. There are relatively few large cities, many medium-sized cities and a host of smaller cities. Hence starting with Auerbach, various authors have given attention to the regular relationship between the size of cities and their number and rank, wh...
Türkiye'deki Suriiyeli göçmenler için yükseköğretim politikaları: Fırsatlar ve mücadele alanları
Erdemir, Burcu (Emerald Ink Publishing, 2022-07-01)
Turkey has been hosting the largest Syrian refugee migration in the world since 2011, which has necessitated a continuous change in state-level measures to cater for the deficiencies of a forced displacement ranging from economic to social and educational instruments. Despite constructive national policies and legislation of the Turkish government and financial support, refugee access and enrollment in higher education (HE) stand as an issue for a number of reasons. The chapter aims to highlight opportuniti...
Türkiye'de Sağlık Ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa
Göksel, Asuman; Birler, Reşide Ömür (Notabene, 2017-09-01)
Türkiye'nin Yenilik Tabanlı Girişimcilik Öyküsü: Nereden Nereye?
Akçomak, İbrahim Semih; Çetindamar Kozanoğlu, Dilek; Tandoğan, Vedat Sinan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-09-01)
Citation Formats
İ. S. Akçomak, Türkiye’de Kuluçkalar: Eski Yapılar ile Yeni Yapılar Birarada Yaşayabilir mi? 2021.