Türkiye'de Kuluçkalar: Eski Yapılar ile Yeni Yapılar Birarada Yaşayabilir mi?

2021-08-01

Suggestions

Türkiye'de Yenilikçiliğe 'Bütüncül Ekonomik' Yaklaşım : Ekonomi-politik ve Kültürel Değerler
Çakmakçı, Ufuk M. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu makalede, kapitalizmin en kritik ve zorlu süreçlerinden birisi olan yenilikçilik konusunda Türk girişimciliğinin sığlığı devlet, ekonomi ve toplumu kapsayan ‘bütüncül bir ekonomik’ bakış açısı ile irdelenmeye çalışılıyor. Bu noktada Türk devletinin kalkınmacı kapasitesinin sınırları çizilirken, Türk girişim geleneğinin de bütünlüğün gerektirdiği açılımların aksine sığ bir şekilde salt kendi çıkarlarına odaklandığı belirtiliyor. Tarihsel açıdan bakıldığında ne devlet düzenlemelerinin ne de kültürel değerl...
Rank-Size Distributions For Small Settlements In Turkey
Gülöksüz, Güven (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Students of the system of cities have observed a remarkable regularity in the distribution of the city-size clusters. Within a given area-countries, regions, etc.- cities have been found to display a definite hierarchic distribution: One city appears to be dominant. There are relatively few large cities, many medium-sized cities and a host of smaller cities. Hence starting with Auerbach, various authors have given attention to the regular relationship between the size of cities and their number and rank, wh...
Türkiye'de Sağlık Ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa
Göksel, Asuman; Birler, Reşide Ömür (Notabene, 2017-09-01)
Türkiye'nin Yenilik Tabanlı Girişimcilik Öyküsü: Nereden Nereye?
Akçomak, İbrahim Semih; Çetindamar Kozanoğlu, Dilek; Tandoğan, Vedat Sinan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-09-01)
The State Of Design: Towards An Assessment Of The Development Of Industrial Design In Turkey
Er, Alpay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1993)
It has been more than twenty-five years since the concept of industrial design was first introduced into the Turkish context. During this period, industrial design was primarily taught as an off-shoot course from the existing architecture and interior design programmes, then separate, fully fledged industrial design departments were founded at some universities. Today these departments have their own postgraduate programmes and the number of graduate industrial designers İn Turkey is appoaching towards one ...
Citation Formats
İ. S. Akçomak, Türkiye’de Kuluçkalar: Eski Yapılar ile Yeni Yapılar Birarada Yaşayabilir mi? 2021.