The Eski Hamam in Ankara.

1978
Asatekin, Gül

Suggestions

The Tekkiye Süleymaniye In Damascus: Its Setting And Spatial Qualities
Hakky, Rafee I. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Hac yolunda son ve önemli bir durak olan Şam'da Mimar Sinan tarafından Sultan Süleyman zamanında yapılan Süleymaniye Kompleksi, Suriye'deki Osmanlı mimarı örneklerinin en iyisi olarak sayılmaktadır, inşa edildiği yıllar (1554-1555) Sinan'ın, Klasik Osmanlı Mimarisi'nin ilke ve ölçülerini belirginleştirdiği ve İstanbul Süleymaniye Küüiyesi'nin tasarımı üzerinde çalıştığı olgunluk yılları idi. İstanbul'dan uzak oluşu ve çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle Sinan tasarlamış olduğu Kompleks'in yapımını denetleyem...
The open juvenile reformatory in Ankara.
Erkan, İbrahim Hasan; Department of Architecture (1969)
The state mint, Ankara.
Atay, Atila; Department of Architecture (1967)
The Exhibition House in Ankara: building (up) the 'national' and the 'modern'
Altan, Tomris Elvan (2011-01-01)
The Tunali Hilmi avenue, 1950s-1980s: the formation of a public place in Ankara
Resuloğlu, Çılga; Altan, Tomris Elvan; Department of History of Architecture (2011)
In this study, the socio-spatial formation of a public place in Ankara, the capital city of the Turkish Republic, is analyzed between the 1950s and the 1980s. Within this framework, the focus of analysis is the Tunalı Hilmi Avenue (earlier Özdemir Street) as one of the main streets in Ankara. To understand experiences of daily life in relation to spatial constitution of a public place is vital for this study, because this opens the way for discussing the formation of a “street” as a public place where socia...
Citation Formats
G. Asatekin, “The Eski Hamam in Ankara.,” Middle East Technical University, 1978.