The Tekkiye Süleymaniye In Damascus: Its Setting And Spatial Qualities

Download
1995
Hakky, Rafee I.
Hac yolunda son ve önemli bir durak olan Şam'da Mimar Sinan tarafından Sultan Süleyman zamanında yapılan Süleymaniye Kompleksi, Suriye'deki Osmanlı mimarı örneklerinin en iyisi olarak sayılmaktadır, inşa edildiği yıllar (1554-1555) Sinan'ın, Klasik Osmanlı Mimarisi'nin ilke ve ölçülerini belirginleştirdiği ve İstanbul Süleymaniye Küüiyesi'nin tasarımı üzerinde çalıştığı olgunluk yılları idi. İstanbul'dan uzak oluşu ve çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle Sinan tasarlamış olduğu Kompleks'in yapımını denetleyemezdi. Öngördüğü kompozisyondaki sadeliğin bu nedenlere dayandığı düşünülmektedir.

Suggestions

Repair Phases of Suleymaniye Complex in Damascus
Şahin Güçhan, Neriman; Kuleli, Ayşe Esin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-28)
Süleymaniye Complex in Damascus, built on the bank of Barada River as the last stop before the desert on the pilgrimage route extending from the Balkans to Mecca, is one of the works of Hassa Chief Architect Sinan, which was designed according to the basic principles of the Ottoman classical period architecture, and built between 1554 and 1559. Many research has been carried out on the historical and architectural features of the complex, which is composed of the mosque that is also known as the “Takiyah Sü...
“Mülkiye”nin Bilinmeyen Modern Ekleri: Kütüphane ve Amfi Yapıları
Yabacı, Azize Elif; Altan, Tomris Elvan; Şahin Güçhan, Neriman (2019-01-01)
Ernst A. Egli tarafından 1935 yılında Mülkiye Mektebi binası olarak tasarlanan ve ardından Siyasal Bilgiler Okulu ismini alan okul yapısı, sadece modern üslubu ile değil öğrencilere sağladığı modern koşullar ve yetiştirdiği devletin önemli kademelerinde görev yapacak bireyler ile de Cumhuriyet’in modernleşme hareketinin önemli yapılarından birisi olmuştur. 1950 sonrasında Ankara Üniversitesi’ne bağlanarak Siyasal Bilgiler Fakültesi adını alan okulun nüfusunun artması sonucunda mekanlarının yetersiz gelmesi ...
The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures
Tsoumas, Johannis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan bir dizi anahtar tarihsel örnekten hareket ederek el sanatlarının, Batı toplumlarında başarıya ulaşan endüstriyel tasarımın temelini oluşturduğunu göstermektir. Bu göz ardı edilemeyecek ilişkinin gelişimindeki önemli dönüm noktası 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Çünkü bu dönem Sanayi Devrimi’ni...
Geç on dokuzuncu ve erken yirminci yüzyıl Amerikan Stereograf kartlarındaki Osmanlı imgesi
Gürsel, Bahar (2020-06-01)
Despite the fact that in the present day they are almost erased from public memory, stereograph cards were the prototypical examples of virtual reality in the second half of the nineteenth century and early twentieth century, especially in the United States and in several European countries. In the aforementioned period, a very wide range of stereographic images conveyed first-hand three dimensional visual information from all around the world to the Western countries. For the purpose of pinpointing how the...
A Vision Of Imperial Unity: The Temple Of Venus And Roma
Güven, Suna (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1990)
As one of the largest building projects of Hadrian in Rome, the Temple of Venus and Roma captures the eye of the beholder in its ruined state even today. Notwithstanding its gargantuan scale, the renowned edifice is associated with a notorious tale in the ancient literary record as the building that allegedly cost the Syrian architect Apollodorus his life. According to the often quoted account of Dio Cassius in his Roman History (69.4), the emperor Hadrian was so incensed at having the architectural flaws o...
Citation Formats
R. I. Hakky, “The Tekkiye Süleymaniye In Damascus: Its Setting And Spatial Qualities,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1-2, pp. 37–51, 1995, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1995/cilt15/sayi_1_2/37-51.pdf.