"I do not have to love them, I'm just interested in their language': preparation for a study abroad period and the negotiation(s) of intercultural competence

2018-01-01
<p><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:17.6px">Yurtdışı eğitim olanakları y&uuml;ksek&ouml;ğretim &ouml;ğrencilerinin gelişimlerine &ouml;nemli katkılarda bulunabilir. Fakat, katılımcıların uluslararası hareketlilik d&ouml;neminden &ouml;nceki hazırlık deneyimleri ve gelecek odaklı d&uuml;ş&uuml;nce &ouml;r&uuml;nt&uuml;leri bu t&uuml;r programlardan kazanılabilecek edinimlerin niteliğini etkileyebilir. Bu &ccedil;alışma, bu sebeple, İngiltere&#39;de d&ouml;rt aylık bir s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;in eğitim almayı se&ccedil;en T&uuml;rk İngilizce &ouml;ğretmen adaylarının hazırlık deneyimlerini incelemiştir. Bu &ccedil;alışmada, yorumlayıcı bir fenomenolojik analiz y&ouml;nteminden yararlanılarak, katılımcıların yaşadıkları ve hayal ettikleri deneyimlerin &uuml;&ccedil; ana tema ile şekillendirildiği ortaya konmuştur: temelsiz bir iyimserlik, deneyimsizlik ve k&uuml;lt&uuml;rlerarası yeter(siz)lik. Bu bulgulara dayanarak, yurtdışı eğitim programlarına y&ouml;nelik hazırlık s&uuml;re&ccedil;lerinin tasarımı ile ilgili &ouml;nemli unsurlar tartışılmıştır.</span></p>
Citation Formats
E. Y. Çiftçi and A. C. Karaman, ““I do not have to love them, I’m just interested in their language’: preparation for a study abroad period and the negotiation(s) of intercultural competence,” pp. 595–612, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/31576.