Ayşe Ceylan Tokluoğlu

E-mail
ctoklu@metu.edu.tr
Department
Department of Sociology
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Azerbaijani Elite Opinion on the Resolution of the Nagorno-Karabakh Conflict (1991 and 2002)
Tokluoğlu, Ayşe Ceylan (2013-12-01)
This study is about the views of the leading members of the Azerbaijani elite on the resolution of the Nagorno-Karabakh conflict. It covers the period from 1991 to the end of 2001 through the lenses of the Azerbaijani elit...
Ziya Gökalp ve Türkçülük
Tokluoğlu, Ayşe Ceylan (2013-03-01)
Ziya Gökalp erken cumhuriyet dönemi Türk milliyetçiliği kurucularının tanınmış simalarındandır. 1920’lerde Türkiye devletini kuranların geliştirdiği resmi ideolojiyi şekillendiren en etkili kaynak olarak pek çok kişi Gökal...
Ziya Gökalp: Turancılıktan Türkçülüğe
Tokluoğlu, Ayşe Ceylan (2012-11-01)
Azerbaycan
Tokluoğlu, Ayşe Ceylan (Atatürk Kültür Merkezi, 2012-10-01)
Perceptions of state and leadership in post-Soviet Azerbaijan
Tokluoğlu, Ayşe Ceylan (2012-04-01)
The Political Discourse of the Azerbaijani Elite on the Nagorno-Karabakh Conflict (1991-2009)
Tokluoğlu, Ayşe Ceylan (Informa UK Limited, 2011-01-01)
This article attempts to analyse the political discourse of some of the Azerbaijani elite on the Nagorno-Karabakh conflict through the lens of the views of leading members of Azerbaijani society. The information is based o...
Women in computer programming occupations in Turkey: How they reconcile their work with their family?
Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Hoşgör, Hatice Ayşe; Ecevit, Fatma Yıldız (2002-11-01)
Azerbaycan’da milliyetçilik ve milli kimlik tanımlamaları
Tokluoğlu, Ayşe Ceylan (2002-10-01)
Türklerde yönetim kültürü: Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan örnekleri
Tokluoğlu, Ayşe Ceylan (T.C. Kültür Bakanlığı, 2000-09-01)
The impact of resistance on the state-building process in Turkey
Tokluoğlu, Ayşe Ceylan (2000-08-01)
Citation Formats