Ziya Gökalp: Turancılıktan Türkçülüğe

2012-11-01
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Suggestions

Ziya Gökalp ve Türkçülük
Tokluoğlu, Ayşe Ceylan (2013-03-01)
Ziya Gökalp erken cumhuriyet dönemi Türk milliyetçiliği kurucularının tanınmış simalarındandır. 1920’lerde Türkiye devletini kuranların geliştirdiği resmi ideolojiyi şekillendiren en etkili kaynak olarak pek çok kişi Gökalp’in Türkçülük ideolojisine işaret etmektedir. Gökalp’in Türkçülük ideolojisi, günümüzde Türk ulusal kimliğinin içeriğinin sorgulandığı sürece paralel olarak, resmi ideolojinin kaynaklarına dair yapılan tartışmaların bir parçası haline gelmiştir. Gökalp’in yazıları her zaman farklı şekille...
Yusuf Akçura'nın Mevkufiyet Hatıraları
Zorlu Durukan, Şefika Akile (2002-01-01)
The article deals with the transcription and the analysis of Akçura's prison memoirs in Russia
Celal Esad Arseven ve Şehircilik i
Altan, Tomris Elvan (null; 2016-01-16)
Defining the Urban Environment of Aydın in the 20th Century Through the Memoirs of Zeki Mesud Alsa
Şimşek, Gökçe (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda Anadolu Eyaleti’nin dört merkezinden olan Aydın Güzelhisarı’nın 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarındaki durumuna ilişkin günümüze ulaşan yazılı ve görsel kaynak oldukça sınırlıdır. Bu makale, Aydın kentinin fiziksel yapısı ve kentteki gündelik yaşama ilişkin en önemli kaynaklardan olan, Aydın’da doğmuş ve lise yıllarına kadar Aydın’da büyümüş Prof. Dr. Zeki Mesud Alsan’ın “Mustafa’nın Romanı: Memleket Çocuğu” başlıklı hatıraları aracılığıyla...
Turgut Cansver’xxin (Kişisel) Ütopyası ve (Cennet) Mimarisi
Özkaya, Ayşe Belgin (1998-09-01)
Citation Formats
A. C. Tokluoğlu, “Ziya Gökalp: Turancılıktan Türkçülüğe,” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol. 28, no. 84, pp. 104–143, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93719.