Charitable giving under inequality aversion

2010-05-01
We use General Social Survey data to test our theory's prediction that voluntary giving increases with inequality aversion for high income individuals, and that the opposite is true for low income individuals. We find strong support for our theoretical predictions. Published by Elsevier B.V.
ECONOMICS LETTERS

Suggestions

Enflasyon ve İşsizlik Oranı Algısının İncelenmesi: Bir Anket Çalışması
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur; Özdemir, Özlem; Küçükşenel, Serkan (2020-12-01)
Bu çalışmada bireylerin kişilik ve demografik özelliklerinin enflasyon ve işsizlik oranı algıları üzerine etkisi incelenmektedir. Türkiye’de bu konuyla ilgili yapılmış ilk anket çalışmasının sonucunda, kişilerin enflasyon ve işsizlik oranı algılarının resmi değerden sapma miktarları, kişilerin kendilerini finansal konularda daha fazla bilgili hissetmeleri ve aldıkları iktisat dersi sayısı ile ters orantılı bulunmuştur. Literatürdeki bulgulara paralel olarak kadınların hem enflasyon hem de işsizlik oran...
Public participation in local decision-making processes, the case of Bodrum
Avcıoğlu, Ozan; Şengül, Hüseyin Tarık; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2012)
Various assumptions exist regarding the relationship between socio-economic factors as income and education, and personal factors as age and gender, and political participation. In an attempt to test the veracity of these widely held assumptions, this study initially examines the relationship between socio-economic factors (education and income) and personal factors (age and gender) and political participation. Secondly, interest and perception of people about politics and municipal administration were inve...
Multi-channel retailing with product differentiation
Uğur, Havva Gülçin; Karaer, Özgen; Department of Industrial Engineering (2015)
In this study, we analyze a monopolist retailer’s product differentiation problem in a multi-channel environment. We investigate the type of conditions that would motivate retailer to open an outlet branch, to open an online channel, and to even potentially open an online channel for the outlet branch, and how these decisions interact with each other. We use quality and price as the primary drivers in the outlet business decision in a vertical differentiation model. In the outlet business decision, specific...
Toplumsal Yapı Ve Eğitim
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Kapitalist üretim biçimi, yapısı gereği eşit olmayan gelişme yasalarına uyar. Bu toplum biçiminin bir dengeler bütünü olduğunu savlayan görüş, kuramla nesnel gerçeklik arasındaki uyuşmazlığın nedenini piyasa mekanizmasının tam olarak işleyememesine bağlar. Bu yapı içinde eğitim kurumlarının ana işlevleri: 1) Toplumsal üretim için gerekli temel bilgi ve becerileri Öğretmek, geliştirmek, 2) Sistemin ideolojisini yaymak, benimsetmek olarak özetlenebilir. Bu ana işlevler yanında kapitalizmin kendine özgü iç çel...
Stochastic surplus processes with VaR AND CVaR simulations in actuarial applications
Şimşek, Meral; Uğur, Ömür; Kestel, Sevtap Ayşe; Department of Actuarial Sciences (2016)
The theory of ruin is a substantial study for those who are interested in financial survival probability based on the patterns imposed by the surplus process, which determines the insurer’s capital balance at a given time. In other words, fluctuations in aggregate claims as well as premiums in such processes can be secured by a certain capital. In this study, we simulate various surplus processes under different claim sizedistribution assumptions and extend the analyses by adding perturbation of a Brownian mo...
Citation Formats
P. Derin Güre, “Charitable giving under inequality aversion,” ECONOMICS LETTERS, pp. 208–210, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/32758.