Charitable giving under inequality aversion

2010-05-01
We use General Social Survey data to test our theory's prediction that voluntary giving increases with inequality aversion for high income individuals, and that the opposite is true for low income individuals. We find strong support for our theoretical predictions. Published by Elsevier B.V.
ECONOMICS LETTERS

Suggestions

Enflasyon ve İşsizlik Oranı Algısının İncelenmesi: Bir Anket Çalışması
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur; Özdemir, Özlem; Küçükşenel, Serkan (2020-12-01)
Bu çalışmada bireylerin kişilik ve demografik özelliklerinin enflasyon ve işsizlik oranı algıları üzerine etkisi incelenmektedir. Türkiye’de bu konuyla ilgili yapılmış ilk anket çalışmasının sonucunda, kişilerin enflasyon ve işsizlik oranı algılarının resmi değerden sapma miktarları, kişilerin kendilerini finansal konularda daha fazla bilgili hissetmeleri ve aldıkları iktisat dersi sayısı ile ters orantılı bulunmuştur. Literatürdeki bulgulara paralel olarak kadınların hem enflasyon hem de işsizlik oran...
BUILDING SOCIALLY JUST HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN STRATIFIED SYSTEMS: OBSTACLES IN ACCESS AND INSTITUTIONAL ACTIONS FOR MITIGATING INEQULITIES
Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Kondakçı, Yaşar; Engin Demir, Cennet; Department of Educational Sciences (2023-2)
The purpose of this study was to examine the notion of crafting socially just higher education institutions. In this sense, this study put forward a holistic picture by further investigating the social justice concept through three research at the policy level, institutional level, and individual level to unfold how social justice has been concentrated in the higher education system through transformative mixed-method design. The first study was designed as survey that focused on secondary data to reveal th...
Multi-channel retailing with product differentiation
Uğur, Havva Gülçin; Karaer, Özgen; Department of Industrial Engineering (2015)
In this study, we analyze a monopolist retailer’s product differentiation problem in a multi-channel environment. We investigate the type of conditions that would motivate retailer to open an outlet branch, to open an online channel, and to even potentially open an online channel for the outlet branch, and how these decisions interact with each other. We use quality and price as the primary drivers in the outlet business decision in a vertical differentiation model. In the outlet business decision, specific...
Public participation in local decision-making processes, the case of Bodrum
Avcıoğlu, Ozan; Şengül, Hüseyin Tarık; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2012)
Various assumptions exist regarding the relationship between socio-economic factors as income and education, and personal factors as age and gender, and political participation. In an attempt to test the veracity of these widely held assumptions, this study initially examines the relationship between socio-economic factors (education and income) and personal factors (age and gender) and political participation. Secondly, interest and perception of people about politics and municipal administration were inve...
Toplumsal Yapı Ve Eğitim
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Kapitalist üretim biçimi, yapısı gereği eşit olmayan gelişme yasalarına uyar. Bu toplum biçiminin bir dengeler bütünü olduğunu savlayan görüş, kuramla nesnel gerçeklik arasındaki uyuşmazlığın nedenini piyasa mekanizmasının tam olarak işleyememesine bağlar. Bu yapı içinde eğitim kurumlarının ana işlevleri: 1) Toplumsal üretim için gerekli temel bilgi ve becerileri Öğretmek, geliştirmek, 2) Sistemin ideolojisini yaymak, benimsetmek olarak özetlenebilir. Bu ana işlevler yanında kapitalizmin kendine özgü iç çel...
Citation Formats
P. Derin Güre, “Charitable giving under inequality aversion,” ECONOMICS LETTERS, pp. 208–210, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/32758.