A conceptual analysis of dispositional terms in the context of psychology.

1982
Narlı, Nilüfer

Suggestions

Haset Duygusunun Teorik Düzeyde İncelenmesi ve Psikoterapi Sürecinde Ortaya Çıkışı
Yerli, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-2-28)
Bu çalışmada haset duygusunun etimolojik kökenleri ve hasedin diğer duygular ile benzer ve farklı yönleri aktarılmıştır. Haset bakış ile ilgilidir ve ötekinin sahip olduğu bir şeye sahip olunmadığında ortaya çıkan sahip olma arzusudur. Diğer bir deyişle; haset eksikliktir ve bu eksikliği giderme arzusudur. Kleincı bir teorik çerçevede haset anne çocuk arasındaki simbiyotik ilişkide anne memesine yönelik bir duygudur. Başlangıçta besleyen ve iyi olan meme zamanla kötü meme haline gelmiş ve hasedin yönelt...
A Study on the dimensions and determinants of environmental attitudes.
Tosunoglu, Canan; Doğan, Musa; Berberoğlu, Giray; Department of Science Education (1993)
A survey of the development of the acceleration principle in the theory of investment.
Gülalp, Haldun Naci; Department of Economics (1975)
A sociological analysis of the discursive formation of life sciences and the nation building project in Turkey.
Avar, Adile; Yeğenoğlu-Mutman, Meyda; Department of Sociology (2000)
A survey of renewal theory and its applications in operations research.
Parlar, Mahmut; Department of Mathematics (1975)
Citation Formats
N. Narlı, “A conceptual analysis of dispositional terms in the context of psychology.,” Middle East Technical University, 1982.